Delårsrapport januari–mars 2015

Bra organisk tillväxt och stärkt lönsamhet

  • Orderingången var 780,7 Mkr (620,3), vilket justerat är en ökning med 10,8 %*).
  • Omsättningen var 727,2 Mkr (623,2), vilket justerat är en ökning med 1,8 %*).
  • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader var 38,1 Mkr (18,6), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 5,2 % (3,0).
  • Rörelseresultatet var 38,1 Mkr (8,6), vilket gav en rörelsemarginal på 5,2 % (1,4).
  • Resultat efter skatt var 23,9 Mkr (1,5).
  • Resultat per aktie var 2,04 kr (0,13).

*)justerat för valutaeffekter och förvärv

VD-ord
Utvecklingen av koncernens orderingång har varit god under årets första kvartal. Framförallt Americas har haft en stark utveckling under kvartalet. Även EMEA visade en positiv utveckling av orderingången. I APAC har bilden varit mer blandad under inledningen av 2015. Orderingången nådde samma nivå som första kvartalet 2014.

Under kvartalet har koncernens lönsamhet stärkts och rörelseresultatet, exklusive omstrukturerings- och förvärvskostnader, har fördubblats jämfört med samma period 2014. Den positiva utvecklingen av intjäningsförmågan är framförallt relaterad till högre volymer och lägre underliggande kostnader samt den svagare svenska kronan som har påverkat resultatet positivt.”

Sven Kristensson, CEO

  
Denna information är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 april 2015 kl 16.00.

Närmare upplysningar lämnas av
Sven Kristensson, CEO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

För mer information se även Nedermans hemsida: www.nederman.com

Nederman Holding AB (publ),
Box 602, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-18 87 00
Organisationsnummer 556576-4205

Fakta om Nederman

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet.

Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 25 länder och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien.

Koncernen är noterad på Nasdaq OMX Mid Caplista, har cirka 1 900 anställda och omsätter cirka 2,8 miljarder kr.


Taggar:

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar