Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ) den 26 april 2011

Kallelsen publiceras på bolagets webbplats torsdagen den 24 mars. Kallelsen publiceras i Post- och Inrikes Tidningar, Helsingborgs Dagblad och i Svenska Dagbladet torsdagen den 24 mars.


Bilaga: Kallelse till årsstämma i Nederman Holding AB (publ) 2011.


För mer information kontakta

Stefan Fristedt, CFO, Nederman
Telefon: 042 18 87 00
Fakta om Nederman
Nederman är världsledande tillverkare av produkter och system inom området miljöteknik. Företagets produkter och system bidrar till att skapa en ren och säker arbetsmiljö med fokus på ren luft, återvinning samt miljövänlig transporthantering. Nedermans erbjudande till marknaden omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning och marknadsföring sker via dotterbolag i 29 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 9 länder. I april 2010 förvärvades Dantherm Filtration, som främst är inriktat mot industriell luftfiltrering. Koncernen börsintroducerades 2007 på OMX Small Cap-lista, har cirka 1500 anställda och omsätter cirka 2 miljarder.

Taggar:

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar