Nederman erhåller två order i region Americas till ett sammanlagt värde av 45 MSEK

Nederman har erhållit en order från en större stålproducent i USA på ett Mikropul textilfiltersystem samt en order omfattande tio Pneumafil filter till en större sojabearbetningsanläggning i Brasilien.  

De två orderna är bokförda under Q1, 2015.

Stålproduktionsbolagets befintliga luftfiltreringsutrustning är underdimensionerad. I nära samarbete med kunden har Nederman designat en lösning som passar för den befintliga anläggningen. Nederman levererar en komplett lösning, som kommer att installeras före Q1, 2016.

Sojabearbetningsbolaget i Brasilien kommer att använda Nedermans Pneumafil Reverse Air Filters (RAF) i konstruktionen av en ny anläggning i Brasilien. Ordern inkluderar den nyutvecklade versionen av RAF-filtret (RAF-IS) för bättre säkerhet vid hanteringen av lättantändligt damm. Utrustningen kommer att levereras före Q4, 2015. 

”Vi fortsätter att stärka vår position i USA. De här orderna bekräftar vår förmåga att uppfylla kundernas behov av miljöeffektiva lösningar som filtrerar, rengör och återvinner”, säger Per Lind, SVP, Division Americas.

  
Mer information kan fås från:


Sven Kristensson, CEO
Telefon 042-18 87 00
e-post: sven.kristensson@nederman.com

Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

  
Om Nederman

Nederman är ett av världens ledande företag inom produkter och lösningar i miljötekniksektorn, och fokuserar på industriell luftfiltrering. Företagets produkter och system bidrar till att minska miljöeffekterna av industriproduktion, skapa säkra och rena arbetsmiljöer och höja produktionseffektiviteten. Nederman erbjuder kompletta lösningar, från design till installation, driftsättning, utbildning och eftermarknad. Försäljning sker genom koncernens egna försäljningskontor och distributörer i mer än 50 länder. Produktionen sker i 12 länder i fem världsdelar. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX, Stockholm och har cirka 1 900 anställda.

Mer information finns på www.nederman.com.

Nederman Holding AB (publ), P.O. Box 602, SE-251 06 Helsingborg, Sweden. 

Taggar:

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar