Nederman får genombrottsorder från Komatsu i Kina

Nederman ska förse Komatsus nybyggda gjuteri i Changzhou Kina med kompletta lösningar för filtrering av damm och heta gaser. Ordervärdet är substantiellt och i paritet med de order som Nederman rapporterat under de senaste tolv månaderna.

Japanskägda Komatsu är en världsledande tillverkare av maskiner och utrustning för anläggningsarbete, gruvindustri och skogsindustri.

Nedermans lösningar för utsugning och filtrering av partiklar och heta gaser säkerställer en säker, ren och effektiv produktionsprocess i gjuteriet. Utrustningen kommer att tillverkas vid Nedermans fabrik i Suzhou, Kina, och kommer att levereras från december 2011 och under första kvartalet 2012. På grund av ett avtal med kunden om konfidentialitet kan Nederman inte uppge det exakta ordervärdet.

”Vi är mycket stolta över denna miljöteknikorder från Komatsu, som är ett företag med högt ställda kvalitetskrav och en tydlig profil inom hållbarhetsfrågor”, säger Sven Kristensson, VD och Koncernchef, Nederman.
 

För mer information kontakta:
Sven Kristensson, VD och Koncernchef Nederman
Tel +46 42 188700

e-mail: sven.kristensson@nederman.se

 
 
 
Faktaruta Nederman

N
ederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 29 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX och har cirka 1400 anställda.

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Taggar:

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar