Nederman förvärvar bolag med ledande kompetens inom system för separering, transport och hantering av metallspån och system för hantering av aska.

Nederman har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i National Conveyor Company Inc. (NCC), som är verksamt inom produkter och system för separering, transport och hantering av metallspån och system för hantering av aska och kalk.

NCC passar väl in i Nedermans existerande verksamhet inom metallbearbetning och ger Nederman tillgång till den nordamerikanska marknaden för metallbearbetning. Ytterligare synergier mellan NCC och Nederman har också identifierats inom utrustningar för hantering av aska och kalk, som ofta ingår i Nedermans filterlösningar riktade mot kunder inom gjuteri- och stålindustri. NCC omsätter ca 50 MSEK och sysselsätter 17 personer.

”Förvärvet av NCC ger Nederman tillgång till den viktiga nordamerikanska marknaden för metallbearbetning. NCC kommer också att fungera som en kanal för lansering av lösningar för filtrering av oljedimma, ett område där Nederman stärkt sin position genom förvärvet av Filtac AB i september 2015”, säger Nedermans koncernchef Sven Kristensson.

”Det är med stor tillfredsställelse jag konstaterar att NCC nu blir en del av branschens mest kompetenta bolag inom industriell luftfiltrering. Nedermans organisation ger oss de koncernfördelar som krävs för att fortsätta bolagets tillväxtresa”, säger Arnold Serenkin, President NCC.

 
NCC konsolideras in i Nederman koncernen från och med 5 november 2015.

 
Mer information kan fås från:

Sven Kristensson, CEO
Telefon 042-18 87 00
e-post: sven.kristensson@nederman.com

Stefan Fristedt, CFO 
Telefon 042-18 87 00
e-post: stefan.fristedt@nederman.com

   

Om Nederman
Nederman är ett av världens ledande företag inom produkter och lösningar i miljötekniksektorn, och fokuserar på industriell luftfiltrering. Företagets produkter och system bidrar till att minska miljöeffekterna av industriproduktion, skapa säkra och rena arbetsmiljöer och höja produktionseffektiviteten. Nederman erbjuder kompletta lösningar, från design till installation, driftsättning, utbildning och eftermarknad. Försäljning sker genom koncernens egna försäljningskontor och distributörer i mer än 50 länder. Produktionen sker i 12 länder i fem världsdelar. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX, Stockholm och har cirka 1 900 anställda.

Mer information finns på www.nederman.com.
Nederman Holding AB (publ), P.O. Box 602, SE-251 06 Helsingborg, Sweden. 

Om NCC
Läs mer på www.nationalconveyors.com/

Taggar:

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar