Nederman säljer finska Dantherm Filtration Oy till Indutrade Oy

Nederman Holding AB har idag tecknat avtal om att avyttra samtliga aktier i finska Dantherm Filtration Oy till Indutrade Oy. Indutrades dotterbolag Tecalemit är sedan 27 år tillbaka distributör av Nedermans produkter i Finland där företaget har en stark marknadsställning.

Nedermans och Dantherm Filtrations produkter och lösningar kompletterar varandra inom strategiska områden och Tecalemit kan genom affären marknadsföra ett bredare sortiment i Finland.

Sven Kristensson, VD och Koncernchef för Nederman, kommenterar affären: ”Indutrades dotterbolag Tecalemit har som långvarig och framgångsrik distributör av Nedermans produkter uppnått en ledande marknadsställning i Finland. Denna affär stärker Tecalemits och Nedermans gemensamma konkurrenskraft på den finska marknaden ytterligare.”

Dantherm Filtration Oy har 12 anställda och en årsomsättning om cirka 3 MEUR. Affären träder i kraft den 3 januari 2011 och kommer att generera en mindre reavinst som kommer att redovisas i första kvartalet.

Affären är en del av Nedermans pågående arbete med att se över sina bolag och operationella struktur, till följd av förvärvet av Dantherm Filtration.

För närmare upplysningar kontakta:
Sven Kristensson, VD och Koncernchef, Nederman
Telefon: +46 (0)42 18 87 00

Curt Kock, VD, Indutrade Oy
Telefon: +358 29006100

Fakta om Nederman

Nederman är världsledande tillverkare av produkter och system inom området miljöteknik. Företagets produkter och system bidrar till att skapa en ren och säker arbetsmiljö med fokus på ren luft, återvinning samt miljövänlig transporthantering.

Nedermans erbjudande till marknaden omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning och marknadsföring sker via dotterbolag i 27 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 8 länder.

I april 2010 förvärvades Dantherm Filtration, som främst är inriktat mot industriell luftfiltrering.

Koncernen börsintroducerades 2007 på OMX Small Cap-lista, har cirka 1500 anställda och omsätter cirka 2 miljarder SEK.

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar