Nederman tecknar kreditramavtal på 400 miljoner kronor

Nederman Holding AB (publ) har idag tecknat ett femårigt kreditramavtal på 400 miljoner kronor med Nordea Bank AB (publ).

Sven Kristensson, CEO, Nederman: ”Vi är nöjda med att ha undertecknat det här avtalet. Det innebär en ökad handlingsfrihet och säkerställer finansieringen i företagets tillväxtstrategi.”För mer information kontakta:
Sven Kristensson, VD för Nederman. Tel 042-188700, e-mail: sven.kristensson@nederman.se
Anders Agering, CFO Nederman. Tel. 042-188700, e-mail: anders.agering@nederman.se


Nederman, ett världsledande företag inom miljöteknik, utvecklar, producerar och marknadsför egna produkter och system för utsug av damm, rök, bilavgaser samt utrustning för industriell rengöring. Dessa baseras på vakuumtekniker som omspänner hela skalan från högvakuum till medel- och lågvakuum. Nederman producerar och säljer även ett omfattande program av slang- och kabelupprullare för vatten, luft, olja och andra media.
Nedermans system bidrar på flera sätt till att skapa rena, effektiva och säkra arbetsplatser jorden runt.

Företagets åtagande till kund omfattar allt från förstudier och projektering till installation, driftsättning och service.

Tillverkningen är certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14000. Enheter för produktion och sammansättning finns i Sverige, Norge och Kanada.

Nedermans produkter och system marknadsförs via egna dotterbolag i 24 länder samt agenter och distributörer i mer än 50 länder.
Koncernen har cirka 560 anställda.

För mer information om Nedermangruppen: www.nederman.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg
Organisationsnummer 556576-4205

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar