Rättelse Bokslutskommuniké 2012

Rättelse av proformasiffra i Nedermans Bokslutskommuniké

På sidan 6 i Nedermans Bokslutskommuniké finns en proformasiffra angående det förvärvade EFT’s orderingång för helåret 2012. Rätt siffra är 845,4 MSEK, inte 883,4 MSEK. Övriga siffror i tabellen är korrekta.

Bokslutskommunikén har uppdaterats med rätt siffra och nås via Nedermans hemsida.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Fristedt, CFO Nederman
Telefon: 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

Fakta Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet.
Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 30 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX och har cirka 1950 anställda.

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar