Delårsrapport januari – juni 2007

- Faktureringen ökade med 17% till 1.059 Mkr (903). Vid omräkning till oförändrade valutakurser ökade faktureringen med 20%.

- Den kinesiska marknaden svarar för hälften av faktureringstillväxten och utgör nu en femtedel av koncernens totala fakturering.

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 91 Mkr (75). Nettoresultatet uppgick till
69 Mkr (57).

- Vinst per aktie uppgick till 2,49 kr (2,05).

- Förvärv av förpackningsföretaget Günther Verpackungen i Tyskland.

- Den höga efterfrågan på träbaserade råvaror i Europa gör att kostnaden för viktiga insatsmaterial fortfarande stiger. Prisökningar till kund genomförda från 1 juli.

- Nefabs resultat efter finansnetto bedöms för helåret hamna i intervallet 180 – 200 Mkr.


För vidare information, kontakta vd Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se, eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar