Delårsrapport januari – september 2007

- Faktureringen ökade med 19% till 1.637 Mkr (1 380).

- Resultatet efter finansiella poster uppgick till 141 Mkr (122). Nettoresultatet uppgick till
105 Mkr (91).

- Vinst per aktie uppgick till 3,80 kr (3,30).

- NPNC Intressenter AB nya huvudägare i bolaget. Kallelse till extra bolagsstämma med anledning av ägarskiftet.

- Beslut att ansöka om avnotering av bolagets aktie.


För vidare information, kontakta vd Lars-Åke Rydh, tel. 070-592 45 70, e-mail lars-ake.rydh@nefab.se, eller finans- och ekonomidirektör Anna Stålenbring, tel 070-814 23 44, e-mail anna.stalenbring@nefab.se

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar