Nefab förvärvar plywoodfabrik i Spanien

Nefab har tecknat avtal om förvärv av rörelsen i Eucalipto de Pontevedra i Spanien. Bolaget ägs av Norte Forestal SA, ett företag i ENCE Gruppen i Spanien.

Eucalipto de Pontevedra tillverkar plywood av eucalyptus, huvudsakligen för förpackningsändamål.

Produktionskapaciteten motsvarar ett försäljningsvärde om ca 7 M EUR. Nefab är bolagets största kund.

Förvärvet innebär att Nefab tar över färdigvarulager, utrustning och personal, medan säljaren behåller ägandet av produktionslokalerna. Då Nefabs avsikt är att fortsätta bedriva verksamheten i befintliga lokaler har ett hyresavtal tecknats med säljaren.

Nefab betalar 2,3 M EUR för färdigvarulager och utrustning. Tillträde sker den 3 oktober 2007.

Förvärvet bedöms inte påverka Nefabs vinst per aktie under 2007.

”Nefab är för närvarande en av världens största användare av plywood. Merparten av volymen köps sedan många år tillbaka från Ryssland. Förvärvet av Eucalipto de Pontevedra är en del i en strävan att minska beroendet av leveranser från Ryssland. Förvärvet erbjuder också en möjlighet för Nefab att utveckla ett skivmaterialsortiment som är optimerat för förpackningsändamål”, säger Lars-Åke Rydh, VD för Nefab.

För ytterligare information, kontakta VD Lars-Åke Rydh, tel 070-592 45 70,
e-mail lars-ake.rydh@nefab.se


Jönköping, 2007-10-03Lars-Åke Rydh
VD och Koncernchef

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar