Nefab startar försäljningsbolag i Singapore/Malaysia

Nefab startar försäljningsbolag i Singapore/Malaysia Nefabs styrelse har fattat beslut om etablering av försäljningsbolag i Singapore, för bearbetning av marknaden i Singapore/Malaysia. Marknaden har sedan 1994 bearbetats via återförsäljare. I samband med etablering av fabriken i Kina har marknadsansträngningarna intensifierats. Nefab levererar för närvarande förpackningar till kunder i området till ett värde motsvarande cirka 5 Mkr årligen. En av de största kunderna är Ericsson i Kuala Lumpur. Etableringen kommer att ske i samarbete med lokala partners, varvid Nefabs andel av bolaget kommer att utgöra 60%. För ytterligare information, kontakta VD Lars-Åke Rydh, tel 070-592 45 70. Jönköping 1999-05-03 Lars-Åke Rydh verkställande direktör Fakta om Nefab Förpackningsföretaget Nefab, grundat 1949 i Hälsingland, är marknadsledande i Europa inom området skivmaterialbaserade transportförpackningar. Nefab är verksamt inom två affärsområden - NEFAB ExPak (vikbara exportförpackningar) och NEFAB RePak (returförpackningar). Kunderna utgörs av ledande internationella industrikoncerner, främst inom teleutrustnings- och fordonsindustrin. Nefab har tillverkningsenheter i nio länder - Sverige, Tyskland, England, Frankrike, Spanien, USA, Kanada, Kina och Brasilien. Produkterna säljs genom egna bolag i femton länder - i tillverkningsländerna samt i Norge, Danmark, Finland, Holland/Belgien och Italien. Genom samarbetsavtal med lokala företag marknadsförs Nefabprodukter i Schweiz, Österrike, Portugal, Singapore, Japan, Sydkorea och Australien. Nefab har också en egen inköpsorganisation i Ryssland, där den viktigaste råvaran plywood upphandlas. Nefab-aktien är noterad på Stockholms Fondbörs OTC-lista. Nefab AB (publ) Östra Storgatan 20 . P O Box 2184 . SE-550 02 Jönköping . Sweden Telephone +46(0)36-345050 . Telefax +46(0)36-150444 . Organization No. 556226- 8143 Homepage: www.nefab.se . E-mail: info@nefab.se The registered office of the board of directors is in Ovanåker, Sweden ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/03/19990503BIT00730/bit0002.pdf

Om oss

En global partner för kompletta förpackningslösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar