Klargörande angående rapportering i dagens media

I dagens media rapporteras att åklagaren prövar huruvida NeoNet har underlåtit att rapportera affärer i enlighet med lagen om marknadsmissbruk. I det fall som prövas har NeoNet utfört order på uppdrag av annan bank som står under tillsyn av övervakande myndighet.

NeoNet anser sig ha följt lagen och delar inte åklagarens uppfattning gällande rapporteringsskyldigheten.

NeoNet utför ingen handel för egen räkning, utan genomför enbart handel på direkt uppdrag av banker, institutioner och andra professionella aktörer. Dessa kunder står under tillsyn av Finansinspektionen eller motsvarande övervakande myndighet i annat land.

NeoNet samarbetar givetvis till fullo med berörda myndigheter.

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar