Lägre skatt och därmed bättre nettoresultat i NeoNet AB (publ) för år 2000

Lägre skatt och därmed bättre nettoresultat i NeoNet AB (publ) för år 2000 Den faktiska skatten för år 2000 blir avsevärt lägre än vad som redovisades i bokslutskommunikén den 31 januari i år. Som en följd av detta ökar årets resultat efter skatt till 15,8 Mkr eller 0,48 kr per aktie. I bokslutskommunikén rapporterades årets resultat efter skatt till 10,0 Mkr eller 0,31 kr per aktie. Motsvarande belopp för 1999 var 6,5 Mkr eller 0,25 kr. De ytterligare skattemässiga avdrag som lett till förändringen avser avdragsgilla kostnader för nyemission och börsintroduktion som direkt reducerat eget kapital. Avdragen får alltså betraktas som av engångskaraktär. En normal skattesats för koncernens framtida vinster bedöms vara cirka 28 procent. Förändringen berör ej resultatet före skatt som för år 2000 uppgick till 15,9 Mkr i enlighet med vad som redovisades i bokslutskommunikén För mer information kontakta: Per Lindberg Finansdirektör NeoNet AB (publ) Tel. 08-454 15 44 per.lindberg@neonet.se NeoNet är en ledande leverantör av elektroniska tjänster för aktiehandel i realtid och riktar sig till institutionella investerare och broker- dealers. Genom sitt handelssystem och elektroniska exekveringsnätverk förser NeoNet sina kunder med effektiv, säker och anonym tillgång till för närvarande över 50 % av marknadsvärdet på de europeiska aktiemarknaderna. NeoNet fokuserar på att erbjuda sina kunder elektronisk handel på världens ledande aktiemarknader. NeoNet har 62 medarbetare med kontor i Stockholm och New York och är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84 www.neonet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00140/bit0003.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00140/bit0003.pdf

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar