NeoNet – Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

NeoNet uppvisar rekordresultat för tredje kvartalet

• Rörelseintäkterna ökade med 109 procent och uppgick till 190,8 (91,4) Mkr
• Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto, EBITDA, ökade med 139 procent och uppgick till 46,3 (19,4) Mkr
• Resultat före skatt uppgick till 35,0 (10,0) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 24,5 (6,6) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,38 (0,13) kr
• Det underliggande kassaflödet uppgick till 31,2 (9,1) Mkr


” NeoNet rapporterar både sitt bästa kvartal och sina bästa nio månader någonsin. Intäkterna har fortsatt att öka stadigt på merparten av NeoNets marknader. Även de nytillkomna marknaderna i Asien utvecklas positivt, både sett till antal kunder och genererade intäkter. Den skalbara affärsmodellen och stordriftsfördelarna i teknisk plattform och system visar sig återigen genom att EBITDA-resultatet för tredje kvartalet (+139 %) fortsätter att öka snabbare än intäkterna (+109 %). NeoNets erbjudande ligger väl i tiden”, säger Simon Nathanson, VD och koncernchef för NeoNet.

Press, analytiker och investerare är inbjudna till en presentation av rapporten idag, kl 12.00, Operaterassen, Karl den XII torg 4, Stockholm. Rapporten kommer att presenteras av NeoNets VD och koncernchef Simon Nathanson.

För er som inte har möjlighet att närvara personligen går det att deltaga via telefonkonferens på följande telefonnummer: (Sverige) 08-535 264 58 eller (England) +44 (0)207 806 1966. Kod: 1304814. Presentationen kommer också att direktsändas via www.neonet.biz, Investor Relations/Presentations. Presentationen kan dessutom nås via www.financialhearings.com, “NeoNet”.

På följande sidor bifogas NeoNets delårsrapport för januari-september 2007. Rapporten finns också tillgänglig på www.neonet.biz.

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Prenumerera

Dokument & länkar