NeoNet - Delårsrapport januari-juni 2007

NeoNet rapporterar det starkaste halvåret någonsin

• Rörelseintäkterna under januari-juni ökade med 62 procent och uppgick till 309,8 (191,5) Mkr
• Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto, EBITDA, ökade med 101 procent och uppgick till 83,8 (41,7) Mkr
• Resultat före skatt uppgick till 65,8 (22,7) Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till 45,9 (15,9) Mkr
• Resultat per aktie uppgick till 0,75 (0,31) kr
• Det underliggande kassaflödet uppgick till 58,6 (27,1) Mkr
• Rekordhög aktieomsättning under kvartalet och halvåret. Den goda omsättningen fortsatte även i juli och augusti efter rapportperiodens utgång
• NeoNet utvidgade sitt produkterbjudande med algoritmer från investmentbanken Citi
• NeoNet adderade börserna i Hong Kong och Singapore
• I juli uppgraderades NeoNet till Mid Cap-segmentet på den Nordiska Börsen i Stockholm


” NeoNet rapporterar det starkaste halvåret någonsin och ytterligare handelsrekord har slagits under perioden. Att resultatet för halvåret (+101 %) ökar snabbare än intäkterna (+62 %) beror på NeoNets skalbara affärsmodell och stordriftsfördelar i teknisk plattform och system. Genom system- och mjukvarutjänsterna, NeoNet XG, kombinerade med mäklartjänsten, kan kunder hantera all sin handel via NeoNet. NeoNet är med andra ord väl positionerat för den ökade efterfrågan på skalbara och effektiva tekniklösningar”, säger Simon Nathanson, VD och koncernchef för NeoNet.

En telefonkonferens för press, media och analytiker kommer att hållas idag, kl 10.00. Rapporten kommer att presenteras av NeoNets VD och koncernchef Simon Nathanson. För att delta i presentationen, ring: +46 (0)8 5352 6458 (Sverige) eller +44 (0)20 7806 1966 (Storbritannien). Presentationen kommer även att direktsändas kl. 10 via internet (ljud + presentationsbilder), på www.neonet.biz, Investor Relations/Presentations, alternativt via www.financialhearings.com, ’NeoNet’.


På följande sidor bifogas NeoNets delårsrapport för januari-juni 2007. Rapporten finns också tillgänglig på www.neonet.biz.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Areskog
Informationschef, NeoNet
+46 8 454 15 82

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar