NeoNet första mäklarfirman i Norden att erbjuda handel på Chi-X

NeoNet är den första mäklarfirman i Norden att erbjuda sina kunder handelsmöjligheter på
Chi-X, Europas första alternativa marknadsplats som direkt konkurrerar med traditionella börser. Därmed adderar NeoNet en ny handelsplats till sitt globala utbud av 25 börser.

Chi-X har etablerats för att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ till traditionell börshandel. Genom uppkopplingen erbjuder NeoNet direkt tillgång till Chi-X ökande utbud av europeiska storbolag. Chi-X klassas i och med införandet av det europeiska regelverket MiFID som en så kallad MTF (multi-lateral trading facility) och blir därmed NeoNets första uppkoppling till en europeisk MTF.

“Uppkopplingen till Chi-X är en naturlig utveckling av NeoNets erbjudande och i linje med vår strategi att erbjuda en heltäckande och ledande handelslösning som även är anpassad till MiFID, ” säger Simon Nathanson, NeoNets VD. “NeoNet grundades för att erbjuda sina kunder snabb tillgång till ett ökande antal marknadsplatser och Chi-X:s effektiva och moderna plattform är ett utmärkt komplement till vårt utbud”.

Införandet av det europeiska regelverket MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) innebär förändrade förutsättningar för handeln i Europa. I och med att nya handelsplatser uppstår och utmanar de etablerade börserna, blir investerarnas behov av att nå handeln allt viktigare. De nya kraven på att handelsordrar ska utföras på bästa sätt för kunden, så kallad ”best execution”, är en utmaning för professionella marknadsaktörer. Genom att tillhandahålla de mest konkurrenskraftiga marknadsplatserna världen över, möjliggör NeoNet för sina kunder att möta kraven på bästa utförande via en motpart.

“Genom att förstärka vårt erbjudande med uppkoppling till Chi-X, visar vi på styrkan och expansionsmöjligheterna i NeoNets erbjudande samt vår förmåga att anpassa oss efter nya marknadsförutsättningar. Vi kommer att fortsätta utveckla vår handelsfunktionalitet i linje med kundernas efterfrågan,” sammanfattar Simon Nathanson.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Lilja
Informationschef
+46 8 454 15 82

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Prenumerera

Dokument & länkar