Neonet ska erbjuda handel på den alternativa marknaden NASDAQ OMX Europe

Neonets ska erbjuda handel på den nya alternativa marknadsplatsen NASDAQ OMX Europe vid dess lansering som planeras ske i september. Neonet erbjuder redan handel på NASDAQ och på OMX Nordiska Börs.

Handel i Europa är i snabb omvandling och NASDAQ OMX Europe representerar en ny typ av marknadsplatser.

“Neonet erbjuder handel på de mest konkurrenskraftiga och likvida marknadsplatserna. Genom att föra samman orderböckerna från flera traditionella börser och alternativa marknadsplatser skapar Neonet översyn över den europeiska handeln och garanterar att affär sker till bästa pris i aktier som handlas på många marknader. Vi ser framemot att utvidga vår relation med NASDAQ OMX när de lanserar en alternativ marknad i Europa,” säger Simon Nathanson, VD på Neonet.

Genom att addera NASDAQ OMX Europe till sitt erbjudande av över 30 globala marknadsplatser ger Neonet tillgång till likviditet både på de traditionella och de nya alternativa marknaderna.

Denna information är sådan som Neonet ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Lilja
Tillförordnad informationschef, Neonet
08-454 15 82

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Prenumerera

Dokument & länkar