NeoNet slutför förvärvet av Lexit

NeoNet slutför förvärvet av Lexit NeoNet har slutfört förvärvet av Lexit Financial Group, Inc. i enlighet med tidigare tecknade avtal. Samtliga aktieägare i Lexit har accepterat erbjudandet. Köpeskillingen för samtliga aktier i Lexit utgörs av en kombination av nyemitterade aktier och kontant betalning, vilken uppgår till ca. 1,3 miljoner USD. Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från den 15 juli i år har styrelsen för NeoNet AB fattat beslut om att emittera totalt 6.917.343 aktier i bolaget, vilka samtliga erläggs som betalning till Lexits aktieägare. De nyemitterade aktierna motsvarar en utspädning av antalet aktier i NeoNet om ca. 13,7%. Med ett nominellt belopp per aktie om 5 öre motsvarar de nyemitterade aktierna en ökning av bolagets aktiekapital om 345.867,15 kronor. NeoNet bedömer att det initiala årliga resultatbidraget från förvärvet kommer att uppgå till 5 - 8 miljoner SEK efter beaktande av goodwillavskrivningar, finansnetto och kostnadssynergier. Den sammanslagna verksamheten kommer att ha över 180 institutionella kunder i 16 länder med en betydande tillväxtpotential. - Förvärvet av Lexit är härmed klart och vi kommer att skapa ett integrerat företag som kan tillhandahålla ett mycket starkt erbjudande för gränsöverskridande aktiehandel, säger Hans Karlsson, styrelseordförande i NeoNet. Förvärvet har godkänts av de finansiella tillsynsmyndigheterna amerikanska NASD och brittiska FSA avseende förändrad ägarstruktur i Lexits helägda dotterbolag Lexit Capital, LLC i USA och Lexit Capital UK Limited i Storbritannien. I samband med transaktionen har Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance anlitats som finansiell rådgivare till NeoNet. NeoNets juridiska rådgivare har varit Mannheimer Swartling (Sverige), Simmons & Simmons (Storbritannien) och Nixon Peabody (USA). För mer information kontakta: Hans Karlsson Styrelseordförande NeoNet AB Tel. 08-454 15 00 NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt elektronisk handel i aktier på världens ledande börser. Genom NeoNets börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de anslutna börserna. Handel och exekveringstjänster erbjuds även via NeoNets internationella mäklarbord. NeoNets kunder finns i 16 länder inklusive USA. NeoNet har kontor i Stockholm, New York, London och Frankfurt samt är noterat på Stockholmsbörsen (ticker NEO). NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84 www.neonet.biz ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00230/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/07/20031107BIT00230/wkr0002.pdf

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar