NeoNets delårsrapport 1 januari – 30 september 2001

NeoNets delårsrapport 1 januari – 30 september 2001 Perioden i sammandrag Kvartalet Tredje kvartalets intäkter ökade med 13% till 38,9 Mkr jämfört med 34,3 Mkr föregående år. Resultatet före skatt förbättrades till 0,3 Mkr mot -2,3 Mkr föregående år. Marknadsandelarna har ökat på samtliga anslutna börser. Niomånadersperioden Transaktionsintäkerna ökade med 20% till 136,9 Mkr. Av intäkterna kom 18% (8%) från kunder i USA. Transaktionsintäkterna ökade för senaste 12-månadersperioden med 29%, jämfört med föregående 12 månader. Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto uppgick till 23,6 Mkr (29,2 Mkr). Resultatet före skatt uppgick till 7,5 Mkr (9,2 Mkr). Vinst per aktie var 0,14 kr (0,16 kr). Andelen elektronisk direkthandel ökade med 23 procentenheter och uppgick under perioden till 69% (46%) av transaktionsintäkterna. Av periodens provisionsintäkter kom 50% (39%) från handel på andra börser än Stockholmsbörsen. Koncernens soliditet uppgick till 58% (20%). De likvida medlen vid kvartalets utgång uppgick till 308,4 Mkr (114,2 Mkr). NeoNet kopplade sig elektroniskt till London-börsen i slutet av januari. Andelen intäkter från handel på London-börsen utgjorde 7% under tredje kvartalet. Efter periodens utgång Efter periodens utgång har elektronisk handel på Euronext Paris startats. Handel på Euronext i Amsterdam och Bryssel beräknas påbörjas i november. Det samarbetsavtal som tidigare i år tecknades med Orc Software har lett till en systemintegration vilken nu slutförts och vissa av Orc Softwares kunder har nu börjat handla genom NeoNet. Avtal har slutits om uppkoppling av NeoNets kunder för direkt elektronisk handel i Nasdaq-aktier under andra kvartalet nästa år. Under nästa år kommer även Milano och virt-x börserna anslutas till NeoNets handelsnätverk. Anslutning av New York Stock Exchange planeras ske år 2003. Ytterligare information lämnas av: Torvald Bohlin, koncernchef Tel: 08-454 1539 torvald.bohlin@neonet.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=113433&fn=wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Neonet erbjuder professionella marknadsaktörer flexibla, oberoende och transparanta exekveringstjänster. Neonets tjänster bygger på avancerade mjukvarulösningar med integrerade verktyg som omfattar algoritmisk handel, avancerad orderfördelning mellan alternativa marknadsplatser, marknadsdata samt en bemannad tjänst för hantering av ordrar och support. Neonet bedriver ingen egenhandel eller andra finansiella aktiviteter som skulle kunna medföra intressekonflikter. Neonets kunder finns i över 20 länder och inkluderar banker, mäklarfirmor, institutionella placerare och hedgefonder. Neonet är en del av Orc Group. Orc Group ägs av Nordic Capital Fund VII. Mer information finns på www.neonet.com

Dokument & länkar