Neova dra tillbaka ansökan om bearbetningskoncession för Beatamyren

Undersöknings- och ansökningsprocessen för att skörda torv på Beatamyren m fl startades av Neova år 2008. På grund av nuvarande efterfrågan och en allt för kostsam och utdragen ansökningsprocess väljer Neova nu att ta tillbaka ansökan. 

Neova arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten och de orter vi verkar på. Vi söker fortlöpande efter nya områden och tillstånd för att öppna torvtäkter som ger arbetstillfällen i glesbygd. Nuvarande efterfrågan på torv i regionen i kombination med den långa och tidskrävande ansökningsprocessen gör att Neova väljer att ta tillbaka sin ansökan. Efterfrågan på torv i regionen kommer att tillgodoses från andra mossar i regionen.

”Ansökningsprocessen har varit orimligt lång och komplicerad i jämförelse med andra processer. Vi tycker det är beklämmande att omständigheterna kring en ansökan om bearbetningskoncession ska få stå i vägen för att skapa arbetstillfällen i glesbygd och säkra landets tillgång på lokal förnybar energi i en tid när omvärlden är osäker. Man ska inte heller glömma hur viktigt det är att vi tar itu med en av Sveriges största källor till klimatgasutsläpp – dränerad torvmark. Tar vi inte vara på torven i dessa påverkade torvmarker kommer den att oxidera och bidrar till jordens uppvärmning.” - säger Rita Larsson, projektledare på Neova. 

För mer information kontakta:
Andreas Kozub, Kommunikationsansvarig
Telefon: 0725-476688
E-post: andreas.kozub@neova.se.

Om Neova
Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Med ett produktsortiment bestående av fjärrvärme, torv och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Inom produktområde Värme äger och driver vi idag 12 fjärrvärmenät och ett 40-tal värmeproduktionsanläggningar runt om i Sverige. Bland kunderna återfinns både kommuner, bostadsbolag, industrier, bostadsrättsföreningar och villakunder. Läs mer på neova.se.

Om oss

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Bolaget ingår i den finska Vapo-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi med en omsättning på drygt 5,5 miljarder kronor. Med ett produktsortiment av torv och trä, fjärrvärme och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Bland kunderna återfinns allt från industrier och kommunal verksamhet till fastighets- och villaägare. Kundrelationerna kännetecknas av långa avtal med högsta servicegrad och lyhördhet för kundernas behov. Företaget arbetar löpande med sitt miljöarbete för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och är certifierade enligt standarden ISO 14001. Neova äger även 50% av bolaget Agroenergi Neova Pellets AB med en omsättning på ca 1 miljard kronor och som är marknadsledande på den svenska pelletsmarknaden. Läs gärna mer på: www.neova.se

Prenumerera

Dokument & länkar