Neova tecknar 15-årsavtal med Tibro kommun: Lokalt kretslopp ger värme till Tibros bostäder

Tibro kommun och Skandinaviens ledande bioenergiföretag, Neova, har signerat ett 15-årigt avtal avseende värmeförsörjning av ortens bostäder, cirka 2000 stycken. Huvudkriterierna för partnerskapet har bland andra varit långsiktighet hos värmeleverantören, konkurrenskraftig prissättning och möjlighet att använda biprodukter förädlade till bioenergi, från exempelvis den lokala möbelindustrin, som värmekälla.

I november 2007 förvärvade Neova ett 20-tal anläggningar för produktion och distribution av fjärrvärme och färdig värme av Vattenfall. Värmeverket i Tibro var en av dessa. Sedan övertagandet har Neova arbetat med att vässa såväl anläggningar som affärsmässighet och kundnytta för att erbjuda starka alternativ till marknadens fossila aktörer. - För Tibro kommun är det naturligtvis viktigt att kunna erbjuda kommuninvånarna ett bra och konkurrenskraftigt energipris. Men det är också viktigt att vi förvaltar de resurser vår ort har att erbjuda till invånarnas fördel. Att använda spill från industrin som värmekälla är ett exempel på detta. Vi vill erbjuda Tibro fossilfri energi till ett bra pris. Med Neova som partner kan vi göra just detta, säger Claes Jägevall, Kommunstyrelsens ordförande i Tibro kommun. - Vi är både stolta och glada över partnerskapet med Tibro kommun. Neova ska driva omställningen till bioenergi genom att erbjuda ekonomiskt och miljömässigt hållbara alternativ till fossila bränslen. Det innebär att vi i så hög utsträckning som möjligt köper vårt bränsle lokalt, vilket både minimerar påverkan på miljön och stärker konkurrenskraften i priset. Samarbetet med Tibro kommun är ett tydligt exempel på hur detta fungerar i praktiken, säger Torbjörn Claesson, Affärsområdeschef El & Värme, Neova.

Om oss

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Bolaget ingår i den finska Vapo-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi med en omsättning på drygt 5,5 miljarder kronor. Med ett produktsortiment av torv och trä, fjärrvärme och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Bland kunderna återfinns allt från industrier och kommunal verksamhet till fastighets- och villaägare. Kundrelationerna kännetecknas av långa avtal med högsta servicegrad och lyhördhet för kundernas behov. Företaget arbetar löpande med sitt miljöarbete för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och är certifierade enligt standarden ISO 14001. Neova äger även 50% av bolaget Agroenergi Neova Pellets AB med en omsättning på ca 1 miljard kronor och som är marknadsledande på den svenska pelletsmarknaden. Läs gärna mer på: www.neova.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar