Öppet hus på efterbehandlade Spjutaretorps mosse tisdag 13 juni

Tisdagen den 13 juni håller Neova tillsammans med skogskoncernen Södra öppet hus på efterbehandlade torvtäkten Spjutaretorp. Vi håller öppet mellan klockan 15.00 och 19.00.  

 

Spjutaretorps mosse har försett Kronobergs län med energi fram till 2007 när mossen efterbehandlats med trädplantor. Idag har dessa plantor vuxit sig stora och utgör en ungskog och ett kollager. Under dagen kommer vi visa hur ett aktivt torvbruk kan hjälpa Sverige att ta hand om en av vår nations största källor till klimatgasutsläpp.

Dränerad torvmark ett av Sveriges största och dolda klimatproblem
I Sverige finns 1,5 - 2 miljoner hektar dränerad torvmark som varje år släpper ut lika mycket klimatgaser som alla inrikestrafik i Sverige. Detta sker genom en oxidationsprocess som startades när Sveriges torvmarker förr i tiden dikades för att skapa produktiv skogs- och jordbruksmark. Genom att skörda och använda den dikade torven tränger vi undan användningen av fossila bränslen som kol och olja. Och med påföljande efterbehandling omvandlas den tidigare dränerad och läckande torvmarken en yta som åter igen binder in kol. Genom att använda torv från bara en hektar av den dränerade torvmarken kan vi undvika utsläpp på mellan 5,2 – 9,1 ton CO2ekv per år. Vilket är lika mycket som ett varv runt jorden med en medelstor bil!

För mer information kontakta:
Andreas Kozub, Kommunikationsansvarig
Telefon: 0725-476688
E-post: andreas.kozub@neova.se.

Om Neova
Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Med ett produktsortiment bestående av fjärrvärme, torv och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Inom produktområde Värme äger och driver vi idag 12 fjärrvärmenät och ett 40-tal värmeproduktionsanläggningar runt om i Sverige. Bland kunderna återfinns både kommuner, bostadsbolag, industrier, bostadsrättsföreningar och villakunder. Läs mer på neova.se.

Om oss

Neova är ett av Skandinaviens ledande bioenergiföretag med en omsättning på ca 450 miljoner kronor. Bolaget ingår i den finska Vapo-koncernen, en av världens största producenter av bioenergi med en omsättning på drygt 5,5 miljarder kronor. Med ett produktsortiment av torv och trä, fjärrvärme och värmelösningar tillgodoser Neova en betydande del av den svenska marknadens behov av bioenergi. Bland kunderna återfinns allt från industrier och kommunal verksamhet till fastighets- och villaägare. Kundrelationerna kännetecknas av långa avtal med högsta servicegrad och lyhördhet för kundernas behov. Företaget arbetar löpande med sitt miljöarbete för att minska verksamhetens negativa miljöpåverkan och är certifierade enligt standarden ISO 14001. Neova äger även 50% av bolaget Agroenergi Neova Pellets AB med en omsättning på ca 1 miljard kronor och som är marknadsledande på den svenska pelletsmarknaden. Läs gärna mer på: www.neova.se

Prenumerera

Dokument & länkar