Om oss

Nepa använder modern teknologi och egen industriexpertis för att utveckla innovativa och effektiva lösningar som genererar dagliga och direkt agerbara kundinsikter till våra uppdragsgivare. Genom att kombinera enkätdata med affärs- och beteendedata hjälper vi våra uppdragsgivare att bli mer kunddrivna. Vi förvandlar kundens röst till ett konkret verktyg för beslutsfattande - ett verktyg som har direkt påverkan på företagets resultat. Vi kallar det för ActionHub®. Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Kina (rep), Norge, Singapore (rep) och USA.