Delårsrapport Nepa AB (publ), Q2 2017

UTVECKLING OCH LANSERING AV ACTIONHUB® I USA – FÖRSTA STORA AMERIKANSKA KUNDEN.

ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI 2017 

  • Nettoomsättningen ökade 9,3% till 55,0 (50,3) MSEK
  • Bruttoresultatet ökade 0,3% till 38,9 (38,8) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -7,4 (5,6) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -7,5 (4,3) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till, före utspädning -1,05 (0,65) SEK, efter utspädning -1,03 (0,65) SEK

FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI – JUNI 2017 

  • Nettoomsättningen ökade 16,7% till 106,1 (90,9) MSEK
  • Bruttoresultatet ökade 11,5% till 77,2 (69,3) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,1 (3,6) MSEK
  • Periodens resultat uppgick till -13,0 (1,1) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till, föreutspädning -1,82 (0,22) SEK, efter utspädning -1,79 (0,22) SEK

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 

UNDER PERIODEN

  • Nepa blev utvalt som ett av de första företagen globalt och det första utanför USA till partner i Facebook MMM Partner Program. Partnerskapet ger Nepa tillgång till detaljerad data som visar effekter av företags annonsering på Facebook, Instagram och Audience Network vilket ytterligare stärker Nepas förmåga att hjälpa kunder att öka avkastningen på sina medieinvesteringar.
  • Simon Hay, tidigare VD för dunnhumby och Anne Roggeveen, professor i marknadsföring vid Babson College i Boston, USA, valdes som nya styrelseledamöter i Nepa.
  • Ken Peterson anställd som VD för Nepa i USA. Ken kommer närmast från posten som vice VD för Ipsos Loyalty i Nordamerika och har ett stort kontaktnät inom det för Nepa viktiga detalj­handelssegmentet.
  • Bolagsstämman beslutade om optionsprogram riktat till sju ledande befattningshavare i USA, UK och Finland.

EFTER PERIODEN

  • En ny version av ActionHub® med ytterligare funktionalitet lanserades i augusti. Det första kontraktet i USA, för ett globalt detaljhandelsföretag, skrevs på samma månad.
  • Breddad försäljningsrepresentation i USA, där vi nu täcker in både Miami och Denver, i tillägg till kontoret i New York.

VD HAR ORDET 

Under det andra kvartalet 2017 har fokus fram­förallt varit på utvecklingen av våra produkter. Vi har vidareutvecklat våra optimeringsprodukter inom marknadsföring för att kommersialisera på vårt nya partnerskap med Facebook. Vi har också lagt stor energi på vidareutvecklingen av ActionHub® mot amerikanska företag.

ActionHub® täcker nu in hela kundupp­levelsen. För att hjälpa våra kunder i deras utmaning att omvandla enorma datamängder till något som de kan använda i deras dagliga verksamhet, fokuserar vi i vidareutveck­lingen av ActionHub® på att distribuera ut rätt data, till rätt person vid rätt tidpunkt. Nepa gör det i ett format som slutan­vän­daren enkelt kan ta till sig, koppla till ett finansiellt värde och direkt agera på. Vi tror på att tillgängliggöra ActionHub® för personal som arbetar nära konsumenterna. Det gör det möjligt för våra kunder att varje dag arbeta med datadrivet beslutsfattande längst ut i fingertopparna inom organisationen och nå bättre resultat.

Under augusti månad lanserade vi ett flertal uppdateringar i ActionHub®, däribland:

  • Closed-loop-feedback, en ny funktionalitet som ger mottagarna, ofta butiks- och avdelningschefer, möjlighet att direkt i samband med kundupplevelsen återkoppla och vidta åtgärder till de kunder som har en negativ upplevelse av interaktionen med företaget.
  • Ny funktionalitet inom Outside draw-applikationen ger butikschefer en omedelbar förståelse för vad hen behöver göra inom sin butik för att vinna över de lokala konkurrenternas kunder.
  • Real-time dashboard ger mottagaren möjlighet att i realtid följa kundupplevelserna inom just deras butik eller avdelning och samtidigt analysera resultaten.
  • För att våra kunder ska få största möjliga nytta av vårt partnerskap med Facebook har vi utvecklat en möjlighet för dem att löpande själva simulera olika kombinationer av  medieinvesteringars effekt på såväl varumärke som försäljning.

I början av augusti lanserades den nya funktionaliteten inom ActionHub®. Utvecklingen mottogs väl och redan nu arbetar vi med implementering hos den första stora amerikanska kunden. Parallellt med lanseringen har vi expanderat säljrepresentationen i USA till både Miami, Florida och Denver, Colorado.

Andra kvartalet ökade netto­omsätt­ningen med 9,3 procent till 55,0 MSEK, under en period med organi­satoriskt fokus på produktutveckling och USA-lansering.

Bruttomarginalen under det andra kvartalet har varit något lägre, vilket beror på något högre datakostnader. I kombination med att vi under andra kvartalet 2016 uppvisade synnerligen goda brutto­marginaler gör detta att bruttovinsten under det andra kvartalet inte växer i samma utsträckning som omsättningen. Under resten av året förväntar vi oss att omsättning och bruttovinst kommer att växa i samma utsträckning.

I jämförelse med det andra kvartalet 2016 har Nepa betydligt högre personalkostnader till följd av planerade investeringar i personal inom vår produkt­organisation och för expansionen i USA och i England. Rörelseresultatet uppgick därmed till -7,4 MSEK under perioden. Vi uppvisar dock allt starkare nettomargi­naler på den svenska marknaden och samtidigt har orderingången under sensommaren varit tillbaka på normala nivåer.

Med flera nya produktuppdateringar under kvartal två befinner vi oss nu med ett stärkt erbjudande i en spännande och intensiv försäljningsperiod.

Fredrik Östgren
VD

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder.

Med huvudkontor i Stockholm, har vi pågående projekt i över 50 länder och på fem kontinenter. Över 200 medarbetare på lokala kontor i Danmark, England, Finland, Indien, Norge och USA säkerställer snabb service för våra globala uppdragsgivare. 

Taggar:

Om oss

Nepa hjälper företag att bli mer kund­orienterade genom att föra in konsumentens röst i företags affärsutveckling och dagliga beslutsfattande. Vi kombinerar konsumenternas åsikter med faktisk beteendedata för att omvandla traditionella insikter till agerbara och finansiellt kvantifierbara åtgärder. Nepa grundades 2006 och noterades på Nasdaq First North i april 2016. Med huvudkontor i Stockholm och lokal närvaro i Helsingfors, Oslo, Köpenhamn, London, Mumbai, Gurgaon, New York, Miami och Denver, hjälper vi några av världens starkaste varumärken i mer än 50 länder att effektivisera sin marknadsföring och försäljning. Nepa har tilldelats DI Gasells utmärkelse för organiskt snabbväxande företag i 6 av 7 år sedan 2011.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Delårsrapport Nepa AB (publ), Q2 2017
Twittra det här