Net 1 deltar i auktion för 800 MHz-bandet

Net 1 kommer att delta i PTS frekvensauktion för 800 MHz som komplement till dagens 450 MHz-nät. Net 1 har byggt en stark bas med en väl fungerande och växande verksamhet i 450 MHz bandet. Genom att delta i auktionen för 800 Mhz-frekvenser i syfte att förvärva frekvenser kan Net 1 skapa handlingsfrihet för att kunna växa.

Tillgång till frekvenser i 800-bandet innebär att Net 1 även kommer att kunna ge kunder i tätbebyggda områden ett konkurrenskraftigt bredbandsalternativ.

- Vår ambition är att bli den ledande leverantören av mobil kommunikation på den skandinaviska marknaden och möjligheten att kombinera vårt 450-nät tillsammans med ett nät på 800 MHz-bandet är en viktig del i den ambitionen. Tillgång till frekvenser i 800-bandet innebär att Net 1 i ännu större utsträckning kommer att kunna vara en utmanare till de stora traditionella operatörerna. Det tjänar alla konsumenter på - sett i ett längre perspektiv säger Per Borgklint VD, Net 1.

Bakgrund

  • PTS auktion är planerad att starta 28 februari 2011 och intresserade ska ansöka senast 31 januari 2011 hos PTS. För mer information se www.pts.se
  • Net 1 har tillsammans med sin ägare Access Industries fullbordat moderniseringen av mobilnätet i Sverige – tidernas största investering i det rikstäckande lågfrekvensnätet 450. Moderniseringen innebär att all teknik har ersatts med den senaste utrustningen från Ericsson parallellt med en omfattande nätutbyggnad under hösten 2010.

För mer information, kontakta:
Per Borgklint, VD för Net 1
Tel: 070-358 28 62
E-post: per.borgklint@net1.se

Om Net 1: Net 1 erbjuder mobilt bredband till privat- och företagsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Net 1s unika bredband täcker mer än 85 procent av den skandinaviska och 90% av den Svenska landytan samt ett avstånd 6 – 12 mil ut från kustlinjen. Företaget har varit verksamt sedan 2007. Till Net 1s kunder hör: Rikspolisstyrelsen, SCA och Sveaskog. Sedan våren 2009 ägs Net 1 av Access Industries. www.net1.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar