Marknadsmeddelande 159/18 – Net Gaming Europe AB byter lista och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 26 juni 2018

Net Gaming Europe AB byter lista till Nasdaq First North Premier och avnoteras från Spotlight Stock Market efter marknadens stängning den 26 juni 2018, se pressmeddelande från bolaget för mer information.  

Information om aktien:
Kortnamn: NETG
ISIN-kod: SE0001863291
Orderbok-ID: 410K
CFI: ESVUFR
FISN: NETGAMING/SH
Organisations nr: 556693-7255
LEI: 549300Q2LBX685SKQ516

Sista handelsdag på Spotlight: 26 juni 2018

Stockholm den 25 juni, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Net Gaming’s affärsidé är att investera i snabbväxande bolag inom iGaming främst inom lead generation. Net Gaming’s strategi för värdeskapande är att bygga vidare på det förvärvade bolagets identitet och företagskultur samt att agera som en katalysator för förändring och tillväxt.