Net Gaming slutför förvärv av Highlight Media

Net Gaming Europe AB (publ.) har idag slutfört förvärvet och tillträtt 100% av aktierna i HLM Malta Ltd, inklusive dess fyra dotterbolag. 

- Jag är oerhört glad att vi lyckats förvärva Highlight Media, som visat på en väldigt stark resultatutveckling under 2016 och därmed beräknas ha en omedelbar positiv resultateffekt på Net Gamings rörelseresultat. Genom Highlight Medias affiliateverksamhet kan vi växa ytterligare på en mycket spännande marknad. Jag ser fram emot att hälsa de nya medarbetarna välkomna till Net Gaming-koncernen, kommenterar Marcus Teilman, VD Net Gaming.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD
0708-17 57 77
Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Om oss

Net Gaming’s affärsidé är att investera i snabbväxande bolag inom iGaming främst inom lead generation. Net Gaming’s strategi för värdeskapande är att bygga vidare på det förvärvade bolagets identitet och företagskultur samt att agera som en katalysator för förändring och tillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar