Nytt antal aktier i Net Gaming

Bolagsverket har nu registrerat både kvittningsemission samt anmälningar om påkallande av konvertering. Det nya antalet aktier i Net Gaming uppgår nu till 62 736 437. 

Net Gaming meddelade den 30 juni 2017 att man erlagt tilläggsköpeskilling till säljaren av HLM Malta Ltd. Del av tilläggsköpeskillingen har erlagts genom kvittning av säljarens fordran på tilläggsköpeskillingen. Med anledning av det har säljaren tecknat sig för 1 544 772 aktier. Dessa aktier är nu registrerade hos Bolagsverket.

Bolagsverket har även registrerat påkallande av konverteringar till 1 666 666 nya aktier, vilket Net Gaming meddelade i ett pressmeddelande den 4 juli 2017.

Antal aktier totalt i Net Gaming uppgår nu till 62 736 437. Aktiekapitalet uppgår nu till 16 311 473,62 kr.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Om oss

Net Gaming’s affärsidé är att investera i snabbväxande bolag inom iGaming främst inom lead generation. Net Gaming’s strategi för värdeskapande är att bygga vidare på det förvärvade bolagets identitet och företagskultur samt att agera som en katalysator för förändring och tillväxt.

Prenumerera

Dokument & länkar