Påkallande av konvertering till aktier

Net Gaming har erhållit anmälningar om påkallande av konvertering till 1 999 999 nya aktier.

Vid den extra bolagsstämman i november 2016 beslutades det om en konvertibelemission om totalt 140 mkr, med en konverteringskurs om 4,50 kr. Net Gaming har nu erhållit anmälningar om påkallande av 1 999 999 nya aktier, motsvarande 8 999 995,50 kr i lån.

Net Gaming kommer att återkomma med bekräftelse att denna konvertering till aktier genomförts och registrerats hos Bolagsverket.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Marcus Teilman, VD och koncernchef
+356 9936 7352

Net Gaming Europe AB (publ)                 
Telefon: 08-410 380 44
E-post: info@netgaming.se
Hemsida: www.netgaming.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Net Gaming Europe AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och i förekommande fall, lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 april 2017 kl. 08:30 CET. 

Om oss

Net Gaming Europe AB:s (publ) affärsidé är att äga och förvalta bolag som bedriver och marknadsför spelverksamhet på Internet.

Prenumerera

Dokument & länkar