Bokslutskommuniké för 1999

Bokslutskommuniké för 1999 På följande sidor bifogas bokslutskommunikén för Net Insight AB 1999. Net Insight utvecklar och marknadsför system som frigör den fulla potentialen i fiberoptiska kommunikationsnätverk och i Internet. Systemen bygger på DTM-teknik (Dynamic synchronous Transfer Mode) som skapar förutsättningar för användarna att differentiera sig, reducera kostnader och kunna skapa nätverk med hög prestanda och unik utbyggbarhet som ger full interaktiv kommunikation till användare över hela världen. För ytterligare information var vänlig kontakta: Bengt Olsson, VD Net Insight AB, telefon 08-685 04 00 Helén Lindqvist, Finanschef Net Insight AB, telefon 08-685 04 48 Gunnar Andersson, Informationschef Net Insight AB, telefon 08-685 04 35 Bokslutskommuniké för 1999 * Första fakturerade försäljningarna uppgick tillsammans till 2,7 MSEK under sista kvartalet 1999 * Nyemissioner på sammanlagt 226 MSEK under året fulltecknades * Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev, enligt plan, - 112,4 ( -50,9) MSEK * Samarbetsavtal avseende utveckling, produktion och distribution tecknades under året * Andra generationens Nimbra produkter introducerades * Twintin, Net Insights ASIC-baserade chips, under verifikation och slutkontroll VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET * Börsintroduktion Net Insights B-aktie noterades den 7 juni 1999 på Stockholmsbörsens O- lista med ingångsvärdet 140 kronor. Aktien handlades den sista handelsdagen 1999 till 411 kronor. * Första försäljningarna Efter noggranna tester sedan november 1998 köpte operatören Vasa Läns Telefon (VLT) i Finland DTM-utrustning i form av stadsnätsväxlar till sitt nät. Under hösten 1999 skrevs ett kommersiellt avtal med Karlstads Elnät. Net Insight levererade tre stadsnätsväxlar av typen Nimbra One och bolaget har option på ytterligare fyra växlar. Ett intentionsavtal med Bredbandsbolaget, som tecknades under tredje kvartalet, om att förmedla digitala bredbandstjänster till hushåll med Net Insights teknologi, har resulterat i försäljning av DTM-utrustning för installation i flera fastighetsnät. Avtal har också slutits med TeleCyber som valde Net Insights DTM-produkter för att kunna erbjuda fastighetsägare och företag tillgång till bredbandstjänster med fast koppling till Internet, IP-telefoni, musik, spel, videofilmer och TV-kanaler. TeleCyber blev i oktober 1999 uppköpt av Bredbandsbolaget. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00820/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00820/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Net Insight develops simple and flexible network solutions which provide qualitative and cost-efficient integration of data, telephony and video.

Prenumerera

Dokument & länkar