Framgångsrik bredbandssändning av video- och datatrafik i realtid

Framgångsrik bredbandssändning av video- och datatrafik i realtid I samband med Svenska Stadsnätsföreningens årsmöte i Göteborg 20 januari genomfördes för första gången i Sverige en videokonferenssändning med okomprimerad studio-kvalitetssvideo (270 Mbps med realtidskrav) parallellt med vanlig bredbands Ehernet uppkoppling. I sändningen, som genomfördes helt problemfritt, användes DTM-utrustning från Net Insight. Unikt med sändningen är att flera olika typer av trafikslag, video, data och telefoni sändes parallellt över en lång sträcka och med hög bandbredd. Videokonferensen sändes över optisk fiber mellan en studio i Stockholm och konferensen i Göteborg och utfördes av KTH-CITU (KTHBs avdelning för IT- stöd i Undervisningen) i samarbete med Net Insight, Tele2, Transmode och stadsnäten i Stockholm (STOKAB) och Göteborg (Göteborgs Energi). I sändningen användes Net Insights DTM-produkter som ändutrustning, placerad i en studion på KTH respektive på Hotell 11 i Göteborg. DTM- utrustningen har möjlighet att totalt överföra 1 Gbps per fiber. Denna kapacitet kan tilldelas efter önskemål, till exempel kan DTM-utrustningen samtidigt överföra 3 st 270 Mbps CCIR 601/D-1 videoströmmar. Resterande kapacitet upp till 1 Gbps kan utnyttjas för datakommunikation såsom IP och IP-telefoni och dessutom för traditionell telekommunikation. Det unika med DTM-tekniken är att kommunikationen kan sättas upp vid behov och tilldelas exakt den bandbredd som krävs. Detta ger ett effektivt utnyttjande av nätets resurser. Överföring i DTM-nät sker med 100% tjänstekvalitet (QoS). Tele2 ställde till förfogande ett fibertransmissionssystem baserat på våglängdsmultiplexering DWDM (Dense Wave Length Multiplexing) med 16 st våglängder eller 16 st 2,5 Gbps kanaler på sitt optiska fibernät mellan Stockholm och Göteborg. Av dessa kanaler användes en våglängd eller kanal för själva demonstrationen. En våglängd motsvarar ett visst frekvensutrymme på samma sätt som i radio och TV. Leverantör av det optiska fibertransmissionssystemet inklusive ljusförstärkare på sträckan Stockholm Göteborg är Ericsson med produkten ERION. Demonstrationssystemet kommer efter Stadsnätsföreningens årsmöte att testas och utvärderas av olika TV-bolag som alternativ teknik till TV- och videosändningar över långa avstånd. För mer information, vänligen kontakta: Peter Sergel, produktchef på Net Insight, tel 08-685 04 43, mobil 070- 9820518, Robert Hultman, Tele2AB, tel 08-5626 45 39, mobil 070-426 45 39 Per-Olof Josefsson. Tele2AB, tfn 08-5626 41 15, mobil 070-426 41 15 Mats Erixon, KTH-CITU, tel 08-790 9281, mobil 070-552 1387 Lars Bodén, Transmode AB, tel 08 773 1672 mobil 070 5117692 Fakta om Net Insight Net Insight är ett nätverksföretag som utvecklar och marknadsför DTM- baserade lösningar (Dynamic synchronous Transfer Mode) för nätverksoperatörer i syfte att minska kostnader och bygga nätverk för framtiden med överlägsen prestanda och unik skalbarhet. Net Insights vision är att frigöra den fulla potentialen hos Internet och fiberoptik för att nätverksoperatörer ska kunna erbjuda fullständig interaktiv kommunikation. För mer information se www.netinsight.net. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00180/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/21/20000121BIT00180/bit0002.doc

Om oss

Net Insight develops simple and flexible network solutions which provide qualitative and cost-efficient integration of data, telephony and video.

Prenumerera

Dokument & länkar