Net Insight till O-listan på Stockholms Fondbörs

Net Insight till O-listan på Stockholms Fondbörs Net Insight AB (publ) har godkänts för notering på O-listan vid Stockholms Fondbörs. Första handelsdag är den 7 juni och B-aktien kommer att handlas under kortnamnet NETI. Noteringsprospekt hålles tillgängligt från och med den 31 maj 1999 på bolagets kontor, Ingenjörsvägen 3 i Stockholm. Net Insights B-aktie har varit inofficiellt noterad sedan den 24 mars 1997. Den handlas idag via Reuter-systemet med Nordiska Fondkommission som Market Maker. Under 1998 var den genomsnittliga omsättningen ca 10000 aktier per dag. Nyligen har företaget lanserat sina egna nätverksprodukter, Nimbra One, med tillhörande accessenhet Nimbra 101. Nimbra-familjen är framtagen för den växande Internet-trafiken och för att ge unikt stöd för nya tjänster som telefoni och video över Internet. Nimbra produkterna minskar både kapital- och driftskostnaderna avsevärt genom att produkterna utgör en allt-i-ett-lösning samt genom att vara mycket enkla att hantera och driva. "Noteringen på O-listan är ett planerat steg framåt i vårt företagsbyggande. Ett steg som också innebär att vi ska börja få ekonomisk nytta av vår affärsidé. Börsnoteringen underlättar vidare handeln med Net Insights aktie. Noteringen och det ökade intresset från såväl svenska investorer som framför allt från den internationella marknaden medför att bolaget i framtiden får ytterligare resurser för expansion. Dessa resurser kommer att användas för produktutveckling och framför allt till den internationella etableringen av Net Insights nätverksprodukter. Det ökade intresset från potentiella kunder, samarbetspartners och investorer gör att tidpunkten för en notering i Sverige ligger rätt i tiden", säger Bengt Olsson, VD på Net Insight. Rådgivare i samband med introduktionen är Enskilda Securities. Minsta handelspost är 100 aktier. Aktierna av serie B noteras på Stockholms Fondbörs O-lista från och med den 7 juni 1999. För vidare information, vänligen kontakta: Bengt Olsson, VD, tel: 08-449 22 30, e-mail: bengt.olsson@netinsight.se Helén Lindqvist, Finanschef, tel: 08-449 22 30, e-mail: helen.lindqvist@netinsight.se Fakta om Net Insight Net Insight är ett nätverksföretag som utvecklar och marknadsför DTM-baserade lösningar (Dynamic synchronous Transfer Mode) för nätverksoperatörer i syfte att minska kostnader och bygga nätverk för framtiden med överlägsen prestanda och unik skalbarhet. Net Insights vision är att frigöra den fulla potentialen hos Internet och fiberoptik för att nätverksoperatörer ska kunna erbjuda fullständig interaktiv kommunikation. För mer information se http://www.netinsight.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00010/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/26/19990526BIT00010/bit0002.doc

Om oss

Net Insight develops simple and flexible network solutions which provide qualitative and cost-efficient integration of data, telephony and video.

Prenumerera

Dokument & länkar