Optioner till alla på Net Insight

Optioner till alla på Net Insight Styrelsen för Net Insight AB har beslutat att föreslå bolagsstämman att införa ett s.k. personaloptionsprogram för nuvarande och framtida anställda i Net Insight-koncernen. Programmet riktar sig till alla personalkategorier och omfattar totalt 322.000 personaloptioner. En Net Insight personaloption ger optionsinnehavaren möjlighet att under optionens löptid erhålla en aktie i Net Insight AB till ett bestämt pris, det s.k. lösenpriset, motsvarande lägst 115 % av marknadspriset på aktien vid tilldelningsdagen. En Net Insight personaloption är inte överlåtbar och upphör att gälla vid anställningens upphörande. Optionerna erhålls vederlagsfritt av de anställda och löptiden är längst sju år. Optionsprogrammet kommer att utgöra ett incitament för anställda inom Net Insight-koncernen och positivt påverka koncernens fortsatta utveckling och därmed vara till fördel för aktieägarna. För att säkerställa leverans av aktie till anställda vid utnyttjande av personaloption och för att täcka kostnaderna för sociala avgifter för programmet, har styrelsen även beslutat föreslå bolagsstämman att emittera ett skuldebrev förenat med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier. Utspädningseffekten av enbart det föreslagna programmet motsvarar ca. 5 procent av det totala antalet aktier samt ca. 3 procent av det totala antalet röster. Utspädningseffekten vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, inklusive tidigare utgivna och vid emissionens genomförande utestående teckningsoptioner, motsvarar ca. 9 procent av det totala antalet aktier samt ca. 5 procent av antalet röster. Närmare villkor och omfattning kommer att framgå av styrelsens slutliga förslag till bolagsstämman. Stockholm den 23 mars 2000 Net Insight AB Styrelsen För ytterligare information: Håkan Kihlberg, styrelseordförande Net Insight, tel: 08-738 38 00, e-post: hakan.kihlberg@prb.se Helén Lindqvist, Finanschef, tel: 08-685 04 00, e-post: helen.lindqvist@netinsight.net Gunnar Andersson, VP Corporate Communications, tel: 08-685 04 00, e-post: gunnar.andersson@netinsight.net Fakta om Net Insight Net Insight är ett nätverksföretag som utvecklar och marknadsför DTM- baserade lösningar (Dynamic synchronous Transfer Mode) för nätverksoperatörer i syfte att minska kostnader och bygga nätverk för framtiden med överlägsen prestanda och unik skalbarhet. Net Insights vision är att frigöra den fulla potentialen hos Internet och fiberoptik för att nätverksoperatörer ska kunna erbjuda fullständig interaktiv kommunikation. För mer information se www.netinsight.net. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/23/20000323BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Net Insight develops simple and flexible network solutions which provide qualitative and cost-efficient integration of data, telephony and video.

Prenumerera

Dokument & länkar