Riktad nyemission i net insight om 230 msek

RIKTAD NYEMISSION I NET INSIGHT OM 230 MSEK Net Insight tillförs 230 MSEK genom en riktad nyemission till Allmänna Pensionfonden, Fjärde fondstyrelsen, Brummer & Partners hedgefond Zenit och SPP Kapitalförvaltning AB. Hedgefonden Zenit respektive Allmänna Pensionsfonden, Fjärde fondstyrelsen deltar med 100 MSEK vardera och SPP Kapitalförvaltning med 30 MSEK. Nyemissionen omfattar högst 566.502 aktier av serie B till emissionskursen 406 kronor. Emissionskursen har beräknats som den genomsnittliga, volymviktade betalkursen under de senaste trettio handelsdagarna. Emissionskursen motsvarar cirka tre procents rabatt i förhållande till sista betalkurs den 18 januari 2000. Bolagets VD Bengt Olsson säger i en kommentar till styrelsens beslut: "- Net Insights utveckling går nu snabbare än vad vi förutsåg i samband med nyemissionen hösten 1999. Takten i internationaliseringen har drivits upp samtidigt som intresset för företagets teknologi och produkter har förstärkts i alla marknadssegment. Ytterligare ekonomiska resurser behövs nu för att säkerställa erforderliga insatser inom såväl teknikutveckling som marknadsföring." "- Att tre välrenommerade institutioner valt att investera i Net Insight är mycket positivt. Bolagets institutionella ägande förstärks nu till cirka 20 procent av kapitalet, och genom den nu tecknade emissionen kommer våra likvida medel uppgå till cirka 350 mkr." Det totala antalet aktier i bolaget uppgår efter nyemissionen till 7.638.418 varav 720.000 aktier av serie A och 6.918.418 aktier av serie B. Emissionen medför en utspädning - före utnyttjande av bolagets teckningsoptionsprogram - motsvarande cirka 7,4 procent av antalet aktier och cirka 4,0 procent av antalet röster i Net Insight. Motsvarande utspädning efter fullt utnyttjande av bolagets teckningsoptionsprogram är cirka 6,6 procent av aktierna respektive cirka 3,7 procent av rösterna. För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Kihlberg, Ordförande, tel 08-738 38 80 eller 070-6758 757 Bengt Olsson, VD, 08-685 04 00 (åter tillgänglig fr o m 2000-01-21) Gunnar Andersson, Corporate Communications, tel 08-685 04 00, 070-590 14 18, E-mail: gunnar.andersson@netinsight.net Fakta om Net Insight Net Insight är ett nätverksföretag som utvecklar och marknadsför DTM- baserade lösningar (Dynamic synchronous Transfer Mode) för nätverksoperatörer i syfte att minska kostnader och bygga nätverk för framtiden med överlägsen prestanda och unik skalbarhet. Net Insights vision är att frigöra den fulla potentialen hos Internet och fiberoptik för att nätverksoperatörer ska kunna erbjuda fullständig interaktiv kommunikation. För mer information se www.netinsight.net ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00110/bit0002.pdf

Om oss

Net Insight develops simple and flexible network solutions which provide qualitative and cost-efficient integration of data, telephony and video.

Prenumerera

Dokument & länkar