NTG genomför riktad nyemission till Orvelin Group AB, Sveriges största konfektyrkedja

Styrelsen för Net Trading Group NTG AB har beslutat genomföra en riktad nyemission med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 8 februari 2017 om 2 miljoner aktier till kurs 3,20 kr. Nyemissionen ger Bolaget ett kapitaltillskott om 6,4 miljoner kronor. Emissionen riktas till Orvelin Group AB som äger Sveriges största konfektyrkedja, där bland annat Gottebiten och Godisfabriken ingår, och som omsätter ca 1,2 miljarder inom konfektyr, primärt genom godisbutiker nära den Norsk-Svenska gränsen.

NTG:s styrelse beslutade på torsdagen den 9 november 2017 att utnyttja bolagsstämmans bemyndigande och emittera två miljoner nya aktier i Bolaget. Emissionen innebär en utspädningseffekt för existerande aktieägare med cirka 14 procent av kapitalet och rösterna i bolaget.

Styrelsen har även beslutat att vederlagsfritt emittera teckningsoptioner till Orvelin Group AB som ger Orvelin Group AB rätt att inom 1 år från idag, 9/11-2017, teckna 860 000 nya aktier till kurs 4,50 kr per aktie, detta ger en ytterligare utspädning på ca 5,7 % för aktieägarna. Optionsinlösen kommer vid genomförande att ske genom en riktad emission till Orvelin Group AB.

”Vi är väldigt nöjda med att vi får in en så stark ägare och aktör inom konfektyr. Eftersom de är Sveriges största godiskedja så kommer vi att få stor nytta av vårt samarbete på alla fronter. Framförallt på inköpssidan där vi kommer kunna se stora marginalförbättringar tack vare deras nyckelroll på marknaden, men även på logistik- och kompetens-sidan. Orvelin Group vet precis vad norrmännen efterfrågar för produkter då 90 % av deras omsättning sker till norrmän genom gränshandeln.”, säger Morten Hansson, NTG:s VD.

Emissionslikviden om 6,4 miljoner kronor ska användas till att öka tillväxttakten ytterligare genom intensifierade marknadssatsningar både i Norge och i Finland.

Om Orvelin Group AB
Orvelin Group AB verkar huvudsakligen inom tre affärsområden: Handel, Fastigheter och Investeringar. Koncernen har huvudkontor i Strömstad och omsätter ca 1,2 miljarder kr inom konfektyr, huvudsakligen genom Gottebiten och Godisfabriken som tillsammans utgör mer än 10 butiker längs den norska gränsen. Koncernen är också delägare och en av grundarna i Nordby Shoppingcenter som 2017 omsatte ca 4,1 miljarder kr. Orvelin Groups godisbutik i Charlottenberg är med sina 3 500 m2 världens största godisbutik. Koncernen äger också Hypermat i Charlottenberg som är Nordens största matbutik samt Sportkost.se som är en e-handel inom kosttillskott, hälsokost och andra tillbehör.  

Om Net Trading Group NTG AB (publ) 
NTG har etablerat en e-handelsplattform för försäljning av FMCG (Fast Moving Consumer Goods) såsom konfektyr, godis, läsk, snacks, vitaminer, hälsokost, djurgodis och andra närrelaterade produkter. Affärsidén grundar sig i den förhöjda moms- och tullfria gränsen för köp från utlandet till Norge under 350 NOK som infördes i januari 2015. Lagen ger NTG möjligheten att erbjuda den norska marknaden möjlighet att beställa nämnda produkter billigt, ofta till halva priset gentemot butikspriserna. NTG har startat upp ytterligare en verksamhet på Åland, Finland, där liknande lagstiftning som den norska gör att NTGs produkter är attraktiva. NTGs målsättning är att bli den primära e-handelsplattformen för FMCG till den nordiska marknaden.

För ytterligare information 
Morten Hansson, VD, Net Trading Group NTG AB (publ)
Telefon: +47 908 44 078
E-post: morten@maxgodis.se 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar