Om oss

NetApp är marknadsledande inom lagringseffektivitet.NetApp är sinnebilden för innovativ lagring, dataadministration och enastående kostnadseffektivitet. Tack vare att vi fokuserar på enkelhet och innovation, och inte minst all den framgång våra kunder har rönt, har företaget blivit en av de snabbast växande leverantörerna av lagring och dataadministration i världen. De som fattar beslut om företagens IT-strategi får allt svårare problem att ta ställning till i och med att IT-budgetarna tenderar att krympa och administrationsresurserna försvinna. Dessutom ska hela tiden större mängder data kunna lagras. Enligt en färsk IDC-undersökning är infrastrukturen för lagring den näst största kostnadsposten för företagen. Hur kan NetApp ge dig ett långsiktigt strategiskt stöd vid planering av infrastrukturen? NetApp maximerar lagringseffektiviteten genom sin unika Unified Storage-arkitektur och innovativa programvarulösningar som t.ex. deduplicering, RAID-DP, Thin provisioning och snapshots. NetApp minskar dessutom driftskostnaderna med ca 50 % och den totala ägandekostnaden med 39–78 %, beroende på applikationsmiljön. Slutsats: När det gäller lagringseffektivitet är det NetApp som är marknadsledande, och det är precis därför vi också är en av världens snabbast växande leverantör som många framgångsrika internationella företag förlitar sig på. * Vad som sägs inom branschen: IDC Perspectives Study, 2008 "Storage is the 2nd highest percentage of IT spend". The InfoPro, Wave 11: "Storage spend growth is over 50% per year in average Fortune 1000 companies".