Netch etablerar kompetenscentrum i Kalmar

Netch etablerar kompetenscentrum i Kalmar Netch förstärker sin förmåga att leverera ledande, mobila affärslösningar genom en nyetablering i Kalmar. Med ytterligare tjugo utvecklare på plats i Kalmar stärker Netch sin ställning som ett av Europas största implementations- och utvecklingshus för affärskritiska e- businesslösningar. Netch Technologies, som utvecklar systemlösningar för individanpassade, transaktionsbaserade och interaktiva marknader, etablerar ett kompetenscentrum i Kalmar. Kompetenscentret öppnar första maj i år och skall arbeta som en integrerad del av Netch - med utveckling av affärssystem för Internet samt mobila Internetlösningar. Kalmarkontoret är en förlängning av Netchs satsning i regionen där man sedan tidigare har ett kompetenscentrum i Karlskrona. Netch växer idag organiskt och planerar att växa med mer än 130 % i år. Genom att etablera sig i Kalmar stärker Netch ytterligare sin förmåga att leverera kvalitativa, tekniska lösningar. Styrkan i Netch organisation idag är kompetent personal och dess förmåga att tillsammans, oavsett ort, arbeta och samverka i projekt. Denna unika arbetsprocess snabbar upp utvecklingstakten och säkerställer funktionalitet, flexibilitet och säkerhet i Netch tekniska lösningar samtidigt som den tillåter Netch att klara globala leveranser. " - Netch är på väg med ett antal snabba etableringar, där lanseringen i Kalmar är den första. Tack vare att alla processer och vår systembas, the_key, nu är på plats kan vi dra upp tempot i etableringarna utan att förlora i kvalitet eller kundnytta", säger Jonas Hansson, operativ chef för Netch. Netch etablering i Kalmar sker i nära samarbete med SoftCenter. SoftCenter är ett regionalt samarbetsorgan som hjälper IT-företag att etablera sig i regionen. Högskolan i Kalmar ger Netch möjlighet att rekrytera medarbetare som med sin kompetens kan stärka Netch ytterligare i sin strävan efter att leverera kundunika lösningar. Kompetenscentret i Kalmar skall ses som en del av Netchs satsning på regionen och kommer inledningsvis att styras från Karlskrona. " - Inledningsvis kommer vi att driva olika projekt inom mobilt Internet i nära samarbete med våra kontor i Lund och Karlskrona. Målet är att inom ett år ha tjugotalet anställda som arbetar med systemutveckling" , säger Ulf Seijsing, projektledaransvarig i Karlskrona Kompetenscentret i Kalmar stärker Netch nätverk av utvecklings- och säljkontor ytterligare. Netch räknar med att kunna växa parallellt på flera platser under året och är idag ett av Europas största utvecklingsföretag inom sitt område. Om Netch Netch affärsidé är att med Internetteknik tillhandahålla marknadsledande kompetens, produkter och systemlösningar för individanpassade, transaktionsbaserade och interaktiva marknader. Netch skapar nätvärde. Netchs filosofi: "I den nya ekonomin är varje individ en marknadsplats, vilket gör att nya systemlösningar måste baseras på individuella behov istället för fördefinierbara processer". Rötterna till Netch finns i ungdomshuset Kajplats 305 i Malmö, där Företagets grundare Håkan Dennersten var en av landets första Internetpionjärer 1994. Netch Technologies AB grundades 1995 och har idag drygt 130 anställda och kontor i Lund, Stockholm, Karlskrona och Köpenhamn. I Karlskrona är verksamheten fokuserats på mobila Internetlösningar. Den första maj öppnas Netch kontor i Kalmar som även de ska fokusera på systemutveckling för mobila Internetlösningar. Netch ligger bakom en rad uppmärksammade Internetlösningar till NK, Bokus, Matomera, Telia, Ericsson Mobile Systems, Ikea på jobbet och Tetra Pak. Både NK och Bokus har vunnit pris som Skandinaviens bästa webbplatser på Scandinavian Interactive Media Event 1997 och 1998. Ägarna bakom Netch är IT-företaget Axis Communication AB, Visionalis och GDC. För mer information kontakta: Jonas Hansson Ulf Seijsing Vice VD, Projektledaransvarig, Netch Technologies Netch Technologies Tel: 046 - 270 16 00 Tel: 0455-361 302 Mobil: 0708-392 242 Mobil: 0708-395 551 jonas.hansson@netch.se ulf.seijsing@netch.se Pernilla Brodd, Marknadschef, Netch Technologies Tel: 046 - 270 16 00, Mobil: 070 - 269 00 71 pernilla.brodd@netch.se http://www.netch.se/ ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000530BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/07/20000530BIT00120/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar