Dagens bolagsstämma

[REMOVED GRAPHICS] PRESSMEDDELANDE Vid dagens ordinarie bolagsstämma i NetCom AB fastställdes styrelsens förslag att bolaget inte lämnar någon utdelning för 1998. Till styrelseledamöter omvaldes Marc Beuls, Vigo Carlund, Håkan Ledin, Stig Nordin, Sven Hagströmer, Jan H. Stenbeck och Lars Wohlin. Som ny ordinarie styrelseledamot valdes Anders Björkman. Björkman är styrelseordförande och koncernchef för SEC (Socitété Européenne de Communication) och var tidigare verkställande direktör i NetCom AB. Till ordinarie revisor omvaldes Hans Karlsson och Pål Wingren. Till revisorssuppleanter omvaldes Carl Lindgren och Christine Rankin-Johansson. Stockholm den 20 maj 1999 För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice (dygnet runt) 08-5626 46 26 NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00330/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/20/19990520BIT00330/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar