NetCom AB meddelar följande preliminära rapportdatum för 2000

NetCom AB meddelar följande preliminära rapportdatum för 2000 * Bokslutskommuniké 1999 22 februari * Kvartalsrapport januari - mars 8 maj * Kvartalsrapport januari - juni 15 augusti * Kvartalsrapport januari - september 6 november * Bolagsstämma 25 maj NETCOM AB För mer information, kontakta: NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt). NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel- TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européenne de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000104BIT00500/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/05/20000104BIT00500/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar