Netcom AB säljer sitt 24,8 procentiga innehav i Netcom asa och får som vederlag 17,8 procent i sec sa

NETCOM AB SÄLJER SITT 24,8 PROCENTIGA INNEHAV I NETCOM ASA OCH FÅR SOM VEDERLAG 17,8 PROCENT I SEC SA New York, Stockholm - den 25e november 1999 - NetCom AB, den ledande, alternativa skandinaviska teleoperatören har sålt sitt 24,8 procentiga aktieinnehav i NetCom ASA till Société Européenne de Communication SA, "SEC", i utbyte mot nyemitterade aktier i SEC. Efter transaktionen uppgår NetCom ABs innehav i SEC till 17,8 procent av kapitalet. NetCom ASA, en norsk teleoperatör, är den enda konkurrenten till den statsägda operatören Telenor. Mobilpenetrationen i Norge är cirka 50 procent och NetCom ASA har en marknadsandel på cirka 30 procent. SEC SA, en ledande alternativ europeisk teleoperatör, bedriver verksamhet i sju länder. SEC-koncernen omfattar följande bolag: Tele2 Europe, som bedriver regional och internationell telefoni i Nederländerna, Tyskland, Schweiz, Österrike, Frankrike, Italien och Luxemburg; Transcom Europe, som bedriver kundtjänst; Tango, GSM 900/DCS 1800 mobiloperatören i Luxemburg; 3C Communications, som säljer telefoni och internettjänster över telefonautomater och Internetterminaler; Transac, ett bolag för databehandling av bland annat korttransaktioner och fakturor. SEC har nyligen lanserat ett antal nya 3 verksamheter, bland annat internetportalen Everyday.com, C , förutbetalda telefonkort för fast-telefoni, och Intellinet, en fasttelefonitjänst med "lägsta-pris-garanti". SECs marknadsvärde före transaktionen uppgick till DEM 4 miljarder. SEC har ungefär 2,5 miljoner kunder, en ökning med över 300 procent sedan föregående år. Försäljningen genomfördes via en apportemission, där vederlaget utgjordes av nyemitterade aktier i SEC. Antalet emitterade aktier uppgick till 92 533 625 av Serie A och 9 318 316 av Serie B. Mängden emitterade aktier av respektive serie stod i proportion till antalet utestående aktier före transaktionen. Efter transaktionen har SEC 519 868 414 aktier av Serie A och 52 351 758 aktier av Serie B, tillhopa 572 220 172 aktier. Transaktionen har ett marknadvärde på DEM 800 miljoner. Efter transaktionen innehar Industriförvaltnings AB Kinnevik 41,0 procent av kapitalet och 44,8 procent av rösterna i SEC, Millicom International Cellular SA 29,6 procent respektive 32,6 procent, samt NetCom AB 17,8 procent respektive 17,8 procent och de återstående 11,6% ägs publikt sedan dessa aktier distribuerats till Kinneviks aktieägare under 1998. Anders Björkman, Verkställande direktör i SEC SA, avgick ur NetCom ABs styrelse innan transaktionsbeslutet fattades i syfte att undvika intrycket av en intressekonflikt. I sin kapacitet som Verkställande direktör i SEC stödjer Anders Björkman till fullo beslutet. Lars-Johan Jarnheimer, Verkställande direktör i NetCom AB, säger: "En av anledningarna till försäljningen är att NetCom ASA har gått in på fasttelefonimarknaden i Norge och därigenom blivit en direkt konkurrent till oss. Vi har studerat möjligheten av att gå in på mobiltelefonisidan i Norge, antingen som service provider för en eller två existerande operatörer, eller genom en egen licens, och därvid dra nytta av vårt starka varumärke, Tele2. Bytet till ett 17,8 procentigt innehav i SEC mot det 24,8 procentiga innehavet i NetCom ASA, kommer avsevärt öka NetCom ABs tillväxtpotential. Den europeiska marknaden som SEC täcker omfattar 230 miljoner invånare, medan den norska marknaden endast täcker 4 miljoner invånare. Dessutom erbjuder SEC ett vidare spektrum av tjänster, med bland annat fasttelefoni, mobiltelefoni, internet samt förutbetalda telefonkort för fasttelefoni." För ytterligare information: Telefon: 08-5626 4000 Lars-Johan Jarnheimer Verkställande direktör NetCom AB NetCom ABs hemsida: www.netcom.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/25/19991125BIT00180/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar