NetCom har fått koncession som Internetoperatör i Polen

NetCom har fått koncession som Internetoperatör i Polen samt koncession för datanättjänster och wireless local loop access NetCom har beviljats en nationell polsk koncession som Internetoperatör samt koncession för ett radionät, s k wireless local loop, i flera polska befolkningscentra. Koncessionen som gäller i 15 år gör det möjligt för NetCom att erbjuda Internetaccess i hela Polen. I de befolkningscentra koncessionen omfattar kan NetCom erbjuda nationell och internationell datatransmission samt eget accessnät via wireless local loop. Befolkningen i de områden som den geografiskt avgränsade koncessionen omfattar uppgår till c:a 14 miljoner, vilket motsvarar c:a 40 procent av Polens befolkning. De områden som omfattas är Stor-Warsawa, Lodz, Gdansk, Gdynia, Sopot, Kotowice-området, Krakow, Poznan, Wroclaw och Szczecin. Licensen har tilldelats In2loop Polska som ägs till 49 procent av NetCom och i övrigt är polskägt. För ytterligare information vänligen kontakta: NetCom Mediaservice 08 5626 4626 NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom dotterbolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik och Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00380/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/19/19990519BIT00380/bit0002.doc

Prenumerera

Dokument & länkar