Preliminära rapportdatum för 1999

PRESSMEDDELANDE NetCom AB meddelar följande preliminära rapportdatum för 1999: Bokslutskommuniké 1998 25 februari Kvartalsrapport januari-mars 18 maj Kvartalsrapport januari-juni 17 augusti Kvartalsrapport januari-september 22 november Bolagsstämma 20 maj Stockholm den 17 december 1998 NETCOM AB För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice 08-5626 4626 (dygnet runt). NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil, i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. NätTeknik/Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel-TV-tjänster under varumärket Kabelvision. Bolaget är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECSY). ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00330/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00330/bit0002.doc

Dokument & länkar