Problemen i Tele2s växlar är nu åtgärdade

Problemen i Tele2s växlar är nu åtgärdade De problem som drabbade Tele2s växlar tidigare under sena eftermiddagen och kvällen är nu i allt väsentligt åtgärdade. Trafiken flyter nu stabilt och under natten räknar Tele2 med att komma tillrätta med de problem som återstår. För ytterligare information kontakta NetCom Media Service (dygnet runt) 08- 5626 46 26 NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM- tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/01/28/19981228BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/01/28/19981228BIT00270/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar