Vice VD Kenneth Gustafsson avlöser Ebbe Jörgensen som VD för Tele2 Danmark A/S.

Vice VD Kenneth Gustafsson avlöser Ebbe Jörgensen som VD för Tele2 Danmark A/S. Kenneth Gustafsson (48 år) kom till Tele2 Danmark i augusti 1999 som vice VD. Kenneth Gustafsson var dessförinnan VD för Tele2 i Norge som han varit med och utvecklat sedan inträdet på den norska marknaden. Ebbe Jörgensen fortsätter som informationsdirektör i Tele2 A/S och vice styrelseordförande i Tele2 A/S styrelse. Ebbe Jörgensen kommer framöver att tillvarata Tele2s intressen rörande de offentliga ramarna för telekommunikation samt relationerna till massmedia. Därutöver kommer Ebbe Jörgensen att ha olika ledningsuppgifter på nordiskt plan i NetCom- koncernen. För mer information, kontakta: NetCom Mediaservice telefon: 08-5626 4626 (dygnet runt). NetCom AB, som bildades 1993, är ett ledande telekomföretag i Skandinavien. Företaget verkar inom områdena mobila GSM-tjänster, i Sverige under varumärkena Comviq och Tele2Mobil och i Estland genom intressebolaget Ritabell. Inom publik tele- och datakommunikation och Internet verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Datametrix utgör NetComs enhet för systemintegration. Koncernen erbjuder även kabel- TV-tjänster under varumärket Kabelvision. NetCom äger 17,8 procent av Société Européene de Communication SA (SEC). NetCom är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq (NECS).

Prenumerera

Dokument & länkar