Nätteknik och Lucent Utmanar Telia

I Sverige har antalet företag och myndigheter som använder så kallade call center i sin kontakt med kunder och andra intressenter ökat dramatisk de senaste åren. Hittills har Telia dominerat denna marknad. Nu tar NetCom Systems ägda Nätteknik upp kampen om denna marknad i samarbete med Lucent Technologies. Genom introduktionen av Lucent Technologies kommunikationsservrar speciellt framtagna för call centers tar NätTeknik upp kampen på denna marknad. Redan under våren har ett tiotal system sålts och installerats i norden. - Efterfrågan på call center lösningar ökar stadigt. Hittills har dock konkurrensen på marknaden varit svag. Under de senaste åren har det skett en kraftig utveckling av ny teknik och nya applikationer speciellt anpassat för call centers. En klar trend är integrationen av data och telefoni. Denna integration benämns ofta som CTI. Genom vårt samarbete med olika leverantörer av sådan teknik kan vi erbjuda kompletta lösningar för call centers säger Terje Andreassen, VD för Nätteknik. Vi erbjuder de bästa teknologiska lösningar som finns på marknaden och en organisation som kan serva företag som har verksamhet över hela landet samt även i Norge, Danmark och Finland. Lucent Technologies som är världsledande på Call Centers med en marknadsandel på mera än 40% i Europa är en av världens största leverantörer av telekomutrustning, större än t ex Motorola och Ericsson. I Lucent Technologies ingår också ett av världens mest ansedda tekniklaboratorier - Bell Laboratories. Bell Laboratories har genom åren belönats med flera nobelpris och ett mått på utvecklingstakten är att Bell Labs registrerar flera patent per dag. För ytterligare information kontakta NetCom Mediaservice 08 5626 4626 (dygnet runt). NetCom Systems AB, som bildades 1993, är den ledande alternativa leverantören av teletjänster i Skandinavien. Företaget verkar inom området mobila GSM- tjänster, i Sverige under varumärket Comviq och i Norge genom det börsnoterade intressebolaget NetCom ASA. Inom publik tele- och datakommunikation verkar koncernen under varumärket Tele2 i Sverige samt dotterbolagen Tele2 A/S i Danmark och Tele2 Norge AS i Norge. Koncernen verkar dessutom inom området kabel-TV-tjänster. Bolaget är noterat på Stockholms fondbörs samt på Nasdaq under symbolen NECSY.