NetNordic expanderar i Sverige inom Enterprise Communication

NetNordic förvärvar 100% av aktierna i Sourcecom Unified Communication AB, en oberoende systemintegratör med inriktning på kommunikationslösningar för den svenska företagsmarknaden. Företaget har gedigen kompetens och flera stora kunder inom privat och offentlig sektor.

Sourcecom har etablerat en stark position som integratör av avancerade kommunikationslösningar för företagsmarknaden. En stor vikt har lagts på att bygga upp senior kompetens inom verksamheten. Produktportföljen är baserad på lösningar från Mitel och Avaya som båda är ledande aktörer på den svenska marknaden.

”Vi har haft en stabil utveckling inom Sourcecom och ser nu att vi kan expandera snabbare genom en sammanslagning med NetNordic. Vår samlade kompetens tillsammans med befintliga produkter och tjänster kompletterar varandra väl. Genom att vara en del av NetNordic kan vi utveckla nästa generations lösningar på ett mer effektivt sätt. Vi ser ett antal tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden och en stor fördel i NetNordics finansiella styrka som kan bidra till ytterligare tillväxt”, säger Lennart Kristiansson, VD i Sourcecom Unified Communication AB.

”NetNordic fortsätter med sin offensiva satsning. Vi har som mål att utöka organisationen i Sverige och samtidigt positionera oss på den svenska företagsmarknaden. Sourcecom Unified Communications inriktning är i linje med vår verksamhet i Norge och Danmark, vilket medför att vi får en bättre geografisk täckning. Vidare öppnas möjligheter att hantera nordiska kunder över gränserna och samtidigt intensifiera utvecklingen av nästa generations molnbaserade tjänstelösningar. Vi har länge haft som önskemål att integrera Sourcecom Unified Communication i NetNordic och är nu glada över att kunnat skapa de rätta förutsättningarna för ett sådant samarbete”, säger Jarl Øverby, VD för NetNordic Group.

Sourcecom Unified Communication AB förväntas omsätta cirka 35 MSEK under 2015. I och med detta förvärv har NetNordic över 120 anställda i norden och en beräknad omsättning på cirka 430 MSEK för 2015.

För mer information:

Lennart Kristiansson, VD Sourcecom Unified Communication AB, tel. +46 70 217 83 65
Jarl  Øverby, Group CEO NetNordic, jarl.overby@netnordic.com, tel. +47 982 17 009

NetNordic är en nordisk systemintegratör med inriktning inom kommunikationslösningar och molntjänster. Som en ”best companion” bidrar NetNordic till att realisera verksamhetens potential genom effektiva, flexibla och kostnadseffektiva tillämpningar. Koncernen har mer än 80 operatörer och 300 företag som kunder. Efter genomfört förvärv beräknas koncernen omsätta cirka 430 MSEK under 2015 fördelat på dotterbolag i Norge, Sverige, Danmark och Finland. För mer information se www.netnordic.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi har haft en stabil utveckling inom Sourcecom och ser nu att vi kan expandera snabbare genom en sammanslagning med NetNordic. Vår samlade kompetens tillsammans med befintliga produkter och tjänster kompletterar varandra väl. Genom att vara en del av NetNordic kan vi utveckla nästa generations lösningar på ett mer effektivt sätt. Vi ser ett antal tillväxtmöjligheter på den svenska marknaden och en stor fördel i NetNordics finansiella styrka som kan bidra till ytterligare tillväxt.
Lennart Kristiansson, VD i Sourcecom Unified Communication AB
NetNordic fortsätter med sin offensiva satsning. Vi har som mål att utöka organisationen i Sverige och samtidigt positionera oss på den svenska företagsmarknaden. Sourcecom Unified Communications inriktning är i linje med vår verksamhet i Norge och Danmark, vilket medför att vi får en bättre geografisk täckning. Vidare öppnas möjligheter att hantera nordiska kunder över gränserna och samtidigt intensifiera utvecklingen av nästa generations molnbaserade tjänstelösningar. Vi har länge haft som önskemål att integrera Sourcecom Unified Communication i NetNordic och är nu glada över att kunnat skapa de rätta förutsättningarna för ett sådant samarbete
Jarl Øverby, VD för NetNordic Group