NetNordic förvärvar PacketFront Solutions AB

NetNordic har förvärvat 100 % av aktierna i PacketFront Solutions AB.

Genom förvärvet blir NetNordic nu en nordisk systemintegratör med 10 kontor i Norge, Finland, Danmark och nu även i Sverige. Den nya koncernen kommer att ha ca 120 anställda och omsätta ca 350 MSEK. Koncernen fokuserar på IP-baserade nätverk och tillhörande tjänster. Kunderna är företag, stadsnät, kommuner och operatörer. NetNordic startades i Norge 2001 och har sedan 2003 varit PacketFronts partner i Norge.

Jarl Överby, VD NetNordic Holding A/S: ”Med förvärvet av PacketFront Solutions har vi fått ett starkt fäste på den svenska marknaden. PacketFront Solutions kännetecknas som en kompetenspartner och det passar väl in i NetNordics strategi. PacketFront Solutions har en stark position på fibermarknaden i Sverige och har ett antal lojala stadsnätskunder.Vi förväntar oss att PacketFront Solutions bidrar till utvecklingen både i Sverige och övriga delar av Norden.”

Johan Bergman, VD PacketFront Solutions AB: ”Med NetNordic som ägare kan vi snabbare expandera vår verksamhet så att vi ännu bättre kan möta våra kunders behov samt att vara en långsiktig partner till våra kunder och partners. För våra medarbetare kommer det att bli ännu mer spännande med nya affärsområden och ett nordiskt fokus. Det kan inte bli bättre förutsättningar för alla inblandade parter”.

Satsningen på fiberlösningar fortsätter på samma sätt som tidigare med fokus på fiberaccess och IP-baserade corenät i Sverige. Nu utökas utbudet till att även inkludera PON access och optiska WDM lösningar. Marknadsmässigt finns nu även planer på att adressera företagsmarknaden i Sverige, då NetNordic har lång erfarenhet och är en ledande leverantör till större företag på den norska och danska marknaden.

PacketFront Solutions AB kommer inom kort att byta namn till NetNordic AB.

NetNordic AB blir koncernens kompetenscenter för FTTH. CityNet365 konceptet kommer att vidareutvecklas där nuvarande NOC (network operations center) och TAC (technical assistance center) tjänster utvecklas och produktifieras att passa för alla nordiska länder, exempelvis drifttjänsten för Datalagringsdirektivet.

For mer information, kontakta gärna:
Jarl Överby
Koncernchef, NetNordic Holding A/S +47 982 17 009

Johan Bergman
VD, PacketFront Solutions AB +46 708 35 30 21

Om NetNordic: For pan-European, national, regional, municipality and city-net service providers, NetNordic has taken the role as the trusted, independent and integrated partner. With a customer base of 725.000 FTTx subscribers through 80 operators, in addition to a significant market share on optical DWDM networks, NetNordic is recognized as the preferred partner for fiber solutions in the Nordics. Our end-to-end fiber services covers OSS/BSS, IP Core and FTTx solutions for Ethernet & PON, provided by our highly skilled team of 120 employees in 10 cities in Sweden, Norway, Denmark and Finland. The expected revenue for the NetNordic group in 2013 is MEUR 45. For more information, see www.netnordic.com

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Med förvävet av PacketFront Solutions har vi fått ett starkt fäste på den svenska marknadent. PacketFront Solutions kännetecknas som en kompetenspartner och det passar väl in i NetNordics strategi. PacketFront Solutions har en stark position på fibermarknaden i Sverige och har ett antal lojala stadsnätskunder.Vi förväntar oss att PacketFront Solutions bidrar till utvecklingen både i Sverige och övriga delar av Norden.
Jarl Överby, VD NetNordic Holding A/S
Med NetNordic som ägare kan vi snabbare expandera vår verksamhet så att vi ännu bättre kan möta våra kunders behov samt att vara en långsiktig partner till våra kunder och partners.
Johan Bergman, VD PacketFront Solutions AB