NetNordic moderniserar Borås Stadsnät

SplitVision driver och marknadsför Borås Stadsnät, ett bredbandsnät med fler än 9000 anslutna kunder. Stadnätet har en framtidssäker fiberoptisk infrastruktur vilket möjliggör att SplitVison kan erbjuda företag och privatpersoner framtidens IT-infrastruktur.

SplitVision har nu beställt ett nytt corenät från NetNordic för att modernisera stadsnätet och samtidigt öka kapaciteten. Corenätet är baserat på utrustning från Alcatel-Lucent och kommer att vara ett IP/MPLS nät som uppfyller alla krav för IPv6 och redundans.

NetNordic är ansvarig för design, test & verifiering av projektet, core-produkter och kommer också att inleda implementeringen av projektet. SplitVision driftsätter själva det nya nätet.

’’Utmaningen i detta projekt är att bygga ett parallellt nytt nät vid sidan om det gamla. När allt är klart börjar vi migrera kunder till det nya nätet. NetNordic är en erfaren och kompetent partner som kommer att guida oss i projektet, ’’ säger Stefan Pantzare, driftchef Splitvision.

”NetNordic, tidigare PacketFront Solutions, är stolta över att vi fått förtroendet att modernisera Borås Stadsnät med ett nytt corenät från Alcatel-Lucent. Samarbetet med Splitvision går nu in en andra fas, efter att accessnätet byggts. Vi ser fram mot ett gott framtida samarbete med Splitvision så att vi säkerställer att invånarna får ett stabilt och snabbt stadsnät, ’’säger Johan Bergman VD på NetNordic Sverige.

Projektet kommer att börja i slutet av 2013 och implementeringen kommer att ske i början av 2014.

För ytterligare information, kontakta:
Tuuli Waern,  Marketing Manager
NetNordic Sverige
Tel: 070 7880 490
Email: tuuli.waern@netnordic.se

NetNordic Sverige fokuserar på svenska bredbandsmarknaden och utvecklar fiberbaserade lösningar och tjänster för stadsnät och operatörer. Dessutom marknadsför vi vårt varumärke CityNet365 som är drift- och supporttjänster och inkluderar övervakning med vårt eget Network Operations Center (NOC) i Kista. NetNordic är en 100% oberoende systemintegratör som verkar på den Nordiska marknaden. NetNordic Sverige är en del av NetNordic koncernen. Vill du veta mer, besök gärna vår hemsida www.netnordic.se

Taggar:

Citat

Utmaningen i detta projekt är att bygga ett parallellt nytt nät vid sidan om det gamla. När allt är klart börjar vi migrera kunder till det nya nätet. NetNordic är en erfaren och kompetent partner som kommer att guida oss i projektet.
Stefan Pantzare, driftchef Splitvision
NetNordic, tidigare PacketFront Solutions, är stolta över att vi fått förtroendet att modernisera Borås Stadsnät med ett nytt corenät från Alcatel-Lucent. Samarbetet med Splitvision går nu in en andra fas, efter att accessnätet byggts. Vi ser fram mot ett gott framtida samarbete med Splitvision så att vi säkerställer att invånarna får ett stablit och snabbt stadsnät.
Johan Bergman VD på NetNordic Sverige