PacketFront Solutions levererar övervakningsplattform till Tranås Energis stadsnät TRAMAN

TRAMAN är ett modernt bredbandsnät med ungefär 1300 anslutningar.

Sedan 2011 erbjuder Tranås stadsnät sina kunder multi-play tjänster i bredbandsnätet. Tranås stadsnät planerar att expandera utanför tätorten och ut på landsbygden.

TRAMAN är ett öppet nät. Det betyder att det är öppet för vilken operatör som helst att ansluta sig mot nätet och börja leverera sina tjänster, till exempel internet, tv och telefoni.

Tranås Energi AB är en ny kund till PacketFront Solutions. PacketFront Solutions levererar en övervakningsplattform till Tranås stadsnät med syftet att öka tillgängligheten i nätet genom kontinuerlig övervakning.

Den nya övervakningsplattformen implementeras av PacketFront Solutions i februari.

För ytterligare information, kontakta:

Tuuli Waern,  Marketing Manager
Phone: 46 70 7880 490
Email: tuuli.waern@packetfront.se

Om PacketFront Solutions AB
PacketFront Solutions utvecklar lösningar och tjänster för bredbandsnät där hushåll och företag ansluts via fiber eller koppar. För effektiv hantering av anslutna hushåll och företag, används provisioneringssystemet BECS så att stora mängder av tjänster och användare kan sammankopplas automatiskt. BECS kan även kopplas mot existerande affärssystem och kunddata för att uppnå en full integration mot befintliga affärsprocesser och system. Dessutom har vi utökat vår produktportfölj inom Managed Services. Alla tjänster ligger under paraplyet Citynet365 och inkluderar bland annat drift och övervakning med egen Network Operations Center (NOC). PacketFront Solutions är en del av PacketFront Holding AB. Mer information finns under www.packetfront.se

 

Taggar:

Prenumerera